Sex so zvieratami – nechutná úchylka, ktorá ale nie je protizákonná

Nie o všetkých aspektoch sexuality sa hovorí jednoducho. Ak v spoločnosti narazíte na takúto tému, máte snahu ju rýchlo zamiesť pod koberec alebo sa jej venovať čo najkratšie.

Jednou z týchto tém je aj sex so zvieratami. Niektorí ľudia na takéto veci nechcú myslieť ani o nich nechcú hovoriť. Osobne som názoru, že spoločnosť robí z celej témy veľké tabu a záhadu. Ľudia by sa skôr mali snažiť jej porozumieť a pochopiť. Prečo niektorí z nás takéto praktiky vykonávajú a ako to možno zmeniť.

sex so zvieratami

 

Pohľad vedy na sex so zvieratami

Po celé roky boli vedci brzdení pri zisťovaní, prečo niektorých ľudí sexuálne priťahujú deti. Spoločnosť takýchto ľudí považuje za monštrá. Ľudia si neželajú, aby sa s ich peniazmi plytvalo na výskum pedofílie. V určitom rozsahu platí rovnaký princíp aj pre sex so zvieratami.

ZABUDNITE NA ZVIERATÁ. 

Nájdite si stabilnú partnerku, ktorú budete obšťastňovať pevnou erekciou. 

Pomôže aj česká Proerecta Klasik pre okamžitú podporu.

 

Definícia zoofílie a sodomie

Ako spolu tieto dva termíny súvisia? Sú podobné, no súčasne odlišné.

Sodomia odkazuje na akt sexu človeka so zvieraťom. Akákoľvek aktivita sa vykonáva iba za účelom vlastného uspokojenia. Ide o sebecké uspokojenie vlastnej potreby. Bez ohľadu na následky pre zviera.

Pojem zoofília používajú sexuológovia na popis človeka, ktorého sexuálne vzrušuje zviera. Vyjadruje sexuálne puto osoby k zvieraťu. Niektorí ľudia dokonca dávajú prednosť zvieraťu pred ľudským druhom.

Sodomia teda označuje skôr to, čo človek robí. Zoofília je to, čo cíti. Nie každý, kto vykonáva sodomiu, trpí zoofíliou. Rovnaké je to aj naopak. Do úvahy je tiež potrebné vziať to, že sexuálne predstavy a ani sex so zvieraťom u nás nie sú protiprávne. Na území Slovenska nejde o nelegálnu činnosť za predpokladu, že to nie je posúdené ako týranie zvierat.

 

Sexuálna orientácia na konkrétne zviera

Niektorí zoofilovia necítia blízky vzťah ku všetkým zvieratám. Priťahujú ich len určité druhy. Títo ľudia sa potom môžu nazývať práve podľa svojho objektu sexuálneho záujmu:

  • kynofilovia – psovité šelmy
  • gatfilovia  – mačkovité šelmy
  • hipfilovia – kone

Najčastejšie sa prípady sexu so zvieratami týkajú psov, koní a hospodárskych zvierat. Sú známe aj prípady sexu s delfínom a veľkými mačkovitými šelmami.

 

Ako zoofília vznikla?

Neexistuje dostatok dôkazov, že ide o vrodený sklon. Zoofília sa rovnako nevyskytuje ani v Medzinárodnej klasifikáciií ochorení. Citové prejavy ľudí k zvieratám sú pomerne bežné, čiže pokiaľ nezahŕňajú genitálnu aktivitu, neposudzuje ich naša spoločnosť ako deviáciu.

Sex so zvieratami nie je úplne bežným javom. Lekári tiež zoofíliu neposudzujú ako klinicky významný problém. Túžba po zvierati, ktorá je väčšia než túžba po človeku, je veľmi vzácna. Človek túžiaci po sexe so zvieraťom pomoc psychiatra sám od seba nevyhľadá. Nemá na to najmenší motív. Necíti vinu, no môže pociťovať veľkú hanbu a spoločenský tlak.  

 

VIDEO: Istý Slovák neodolal susedovmu baranovi. 

 

Je to úchylka alebo sexuálna orientácia?

Debata odborníkov zašla tak ďaleko, že sa hádajú, či ide o úchylku alebo o sexuálnu orientáciu. Pokiaľ jav nesprevádza distres a nenarušuje normálne fungovanie osoby, podľa definície nejde o úchylku. Tieto pocity údaje neoficiálne potvrdili aj niektorí zoofilovia.

Kritici tejto teórie tvrdia, že sa zabúda na postoj samotného zvieraťa. Podľa nich ide vždy o akt znásilnenia, ktorý je maximálne neetický.

Obrancovia tejto myšlienky opätujú názorom, že vzťah človek – zviera presahuje samotnú sexualitu a zvieratá dokážu utvoriť s človekom skutočne láskyplný a dlhodobý vzťah. Tvrdia teda, že zoofíliu možno prirovnať k sexuálnej orientácii.

 

Štatistiky zoofílie 

Alfred Kinsey popisuje svoje závery o zoofílii vo svojich dvoch knihách s názvom  Kinseyove správy. Z jeho prieskumu vyplýva, že sexuálne skúsenosti so zvieraťom zažilo 8 % mužov a 5 % žien z testovanej vzorky. Na dedine toto číslo vzrástlo na 40 až 50 %!

Spisovateľka Nancy Friday popisuje vo svojej knihe Moja tajomná záhrada 190 sexuálnych fantázií. Súčasťou je aj zoofília. Odhaľuje, že sexuálnu fantáziu so zvieratami majú aj ľudia, ktorí by v reálnom živote na nič takého nepristúpili. Fantázia predstavuje únik prameniaci z kultúrnych a sexuálnych obmedzení danej spoločnosti.

 

Zoofília znamená vycibrenú neverbálnu komunikáciu.

Doktorka Andrea Beetz skúmala celkom 113 mužov. Všetci účastníci mali sexuálny kontakt so zvieraťom. Zaujímavé je, že sa u nich v porovnaní s bežnou populáciou objavoval omnoho menšia miera psychopatie. Práve naopak mali výraznú empatiu voči druhým a dokázali sa tiež dobre vcítiť do ich pocitov. Mali tendenciu ostatným pomáhať.

Pravdepodobne je táto ich schopnosť daná skúsenosťou s interpretáciou neverbálnej komunikácie so zvieratami, prípade ide o výsledok riešenia osobných kríz, ktoré zrýchľujú vývoj v tejto oblasti.

Účastníci vykazovali v porovnaní s bežnými ľuďmi vyšší stupeň uzavretosti. Menej uznávali pravidlá nastavené spoločnosťou. Až 76 % účastníkov uviedlo, že vzťah so zvieraťom je pre nich rovnako významný, ako vzťah s človekom.

 

Sex so zvieratami a zákon

Na Slovensku existuje zákon proti šíreniu a výrobe materiálov znázorňujúcich sex so zvieratami. Za takéto konanie hrozí danej osobe trest odňatia slobody v trvaní až jedného roku. Na prechovávanie takýchto materiálov však zákon poukazuje, a preto nejde o trestný čin.

Sex so zvieraťom nie je v ČR trestným. Bolo by tomu tak len v prípade, ak by došlo k týraniu zvieraťa. V histórii u nás takéto prípady boli súdené len na základe iných paragrafov (poškodzovanie cudzej veci a pod.).

Sex so zvieratami je legálny aj v mnohých zahraničných krajinách. Špeciálnym prípadom je Nemecko, kde ešte donedávna fungovali aj zvieracie nevestince.

 

Liečba zoofílie

Liečba zoofílie je zložitá a ešte stále je predmetom diskusií. Mnohí pacienti za domnievajú, že ich praktiky nikomu neškodia. Podľa nich má okolie voči týmto praktikám predsudky. Vnímajú to tak, že sú prenasledovaní. Samotné zviera väčšinou s týmto aktom nemôže vyjadriť súhlas, no ani nesúhlas. Nemá možnosť brániť sa, čo týmto tvrdeniam iba nahráva.

Ďalším dôvodom komplikovanej liečby je fakt, že väčšina pacientov túto skutočnosť skrýva. Motívom sú hanba a strach s odsúdenia spoločnosťou. Dobrým začiatkom terapie je uvedomenie si problému.

ÁNO, vaša zoofília je problém. Nie je prirodzená. Navyše riskujete prenos sexuálne prenosného ochorenia. Ak si tieto veci uvedomujete, obráťte sa na psychológa.  

Najlepším riešením je psychoterapia. Vzhľadom na to, že zoofilovia sú väčšinou osamelé osoby s nízkym sociálnym kontaktom, bude účinná liečba založená na zvýšení vzťahovej zručnosti pri kontakte s ľuďmi. Ďalším prvkom je analýza fantázií a zistenia, aké prvky vyvolávajú vzrušenie. Odborník tieto motívy dokáže odhaliť a nasmerovať iným smerom.

 

Sex so zvieratami nie je v poriadku, no ľudia sú rôzni

Sto ľudí, sto chutí. Platí to aj v prípade zoofílie. Aj keď je predstava tohto činu pre bežnú populáciu ťažko stráviteľná, ich motívy sa dajú pochopiť. Určitá časť populácie má skrátka zvieratá rada natoľko, že to môže vyústiť až k samotnému sexu. Ak má daná osoba vôľu na zlepšenie stavu, za pomoci psychoterapeuta dôjde k vyliečeniu. Sexuálny pud možno nasmerovať správnym smerom. Teda k žene.

 

Nájdite si ženu a ovečky nechajte pre barančekov

Ak ste sa v tomto článku spoznali, možno uvažujete o zmene. Nie je to žiadna hanba. Práve naopak. Ak sa rozhodnete pre zmenu, posunie vás to ďalej. Podľa môjho názoru je najsprávnejšou cestou nájsť cestu späť k žene.

Nezabúdajte, že na to nie ste sami a v okolí nájdete mnohých odborníkov, ktorí vám dokážu pomôcť. Stačí o ňu iba požiadať. V rámci prípravy sa môžete inšpirovať niektorými našimi článkami.

ĎALEJ ČÍTAJTE: Ako slovenské zákony hľadia na exhibicionizmus?

 

5/5 - (2 votes)