Exhibicionizmus – čo hrozí za nahotu?

Vyjsť si len tak naostro von a vystaviť genitálie na obdiv všetkým okolo. Pre väčšinu z nás neuveriteľná predstava, pokiaľ teda zrovna nie ste exhibicionista. Pre toho je vedomie verejného odhaľovania neskutočne lákavé. Môže to znieť úsmevne, ale ľudí s podobným zmýšľaním medzi nami pobehuje pomerne dosť.

exhibicionisti

Aj krásne obnažené ženské telo je pre zákon nestráviteľné

 

Exhibicionisti sú medzi nami už dlho

Termín exhibicionizmus má pôvod v latinskom slove exhibere, teda vystavovať. Z toho je jasné, že nejde o trend modernej doby. Naopak. Exhibicionizmus má vo svete dlhú tradíciu. V zásade existujú jeho dva druhy

 

Exhibicionista, ktorý sa vystatuje

Prvý typ exhibicionizmu spočíva v nadmernom upozorňovaní na svoje úspechy, prednosti a myšlienky. Ľudia s touto poruchou sa radi predvádzajú. Na obdiv vystavujú úspechy v posteli, veľkosť prirodzenia alebo počet žien na pomyslenom konte.

Chcú za každú cenu dokázať, že sú lepší než ostatní. Nemusí ísť len o oblasť sexuálnu. Na druhú stranu svoje slabšie stránky zamlčujú alebo zľahčujú.

Takých ľudí je okolo nás celý rad. Možno niekoho takého poznáte. Možno ste to dokonca aj vy sami.

 

Skutočný nahý exhibicionista

Druhý typ je typický vystavovaním intímnych častí tela na verejnosti. Tento druh exhibicionistov pozná väčšina ľudí.

Títo ľudia vystavujú na obdiv rôzne časti svojho tela. Záleží na tom, aké potreby daného človeka motivujú a akú chce vyvolať reakciu publika. Najčastejšie ide o genitálie, ale sú známe aj prípady ukazovania zadku, prípadne ďalších intímnych partií tela.

Spoločným menovateľom tohto konania je fakt, že ide o nezákonnú činnosť.

VIDEO: Exhibicionizmus nie je zábavný ani pekný, ale obvykle veľmi trápny a obťažujúci. 

 

Prečo sa exhibicionista obnažuje? 

Exhibicionizmus je podľa webu opsychologii.cz takzvanou poruchou sexuálnej preferencie. Prejavuje sa dlhodobým sklonom k deviantnému správaniu a prežívaniu. Touto poruchou trpia mentálne retardované osoby, osoby s poruchou osobnosti a starí ľudia, ktorí už majú poklesnutú sexuálnu aktivitu.

Títo ľudia sa na seba snažia strhnúť všetku pozornosť. Chcú prekvapiť, šokovať a vyvolať obdiv. Pre niektorých je to dokonca jediná cesta, ako sa sexuálne uspokojiť.

ČÍTAJTE TIEŽ: 8 bezpečných miest pre sex v prírode. 

 

Exhibicionizmus ako trestný čin

Podľa webu epravo.cz sa až 65 % žien niekedy stretlo s exhibicionistom. Podľa práva ide o sexuálnu deviáciu, ktorá je typická verejným odhalením genitálií. Väčšinou ide o osamelé miesta, akými sú parky, priechody a podobne.

Odohráva sa pred neznámymi dievčatami alebo ženami. Celá exhibícia môže byť doprevádzaná erekciou, prípadne masturbáciou. Ide o najčastejšiu sexuálnu deviáciu u nás, ktorá sa často opakuje u toho istého človeka.

Tento typ deviácie predstavuje pre spoločnosť menšie nebezpečenstvo ako iné sexuálne delikty. Exhibicionista totiž nemá žiadny fyzický kontakt s obeťou. Výskumy samozrejme naznačujú, že niekedy môže šok zo stretnutia zanechať podobné psychologické následky, ako u obetí sexuálne zneužitých, a to hlavne u detí.

Vo výnimočných prípadoch je potom exhibicionizmus spájaný s počiatkom kariéry sexuálnych agresorov alebo pedofilov. Preto je podľa niektorých právnikov súčasný exhibicionizmus právne podhodnotený. Podľa ich názoru by nemal byť naďalej klasifikovaný ako neškodný incident.

V súčasnej dobe je exhibicionizmus najčastejšie hodnotený ako priestupok proti verejnému poriadku. Pokiaľ je čin veľmi agresívny a obťažujúci, je ho možné hodnotiť ako trestný čin výtržníctva. Teda hrozí sankcia odňatia slobody až na dva roky alebo peňažný trest v rade stoviek eur.

VIDEO: Niekoľko poznámok k exhibicionizmu. 

 

Exhibicionizmus na verejnosti je typickejší pre mužov

Exhibicionistické správanie je typické pre mužov. U žien ide o jav veľmi vzácny, i keď niekoľko záznamov existuje. Exhibicionista môže byť heterosexuál aj homosexuál. Je typický pre mladého muža do 35 rokov. Po tejto vekovej hranici činnosť výrazne upadá. Sú známe ojedinelé výnimky, ktoré sú väčšinou spojené s inou deviáciou.

ČÍTAJTE TIEŽ: Po čom tajne túži každá žena a ako to zistiť? 

 

Liečba exhibicionizmu

Väčšina exhibicionistov liečbu nevyhľadáva. K nej dôjde až po tom, čo dôjde k incidentu a obvykle je nariadená vyššou autoritou.

Základom úspešnej liečby je jej včasnosť. Jej piliermi sú psychoterapia a lieky.

Výskumy dokazujú, že behaviorálne modely sú veľmi efektívny spôsobo, ako túto sexuálnu deviáciu liečiť.

Liečba má za úlohu naučiť jedinca kontrolovať svoje pohnútky a zaistiť lepšiu alternatívu na uspokojenie svojich potrieb. Teda takým spôsobom, aby nedochádzalo k obťažovaniu okolia.

Terapia môže pomôcť odhaliť spúšťače rizikového správania a je možné s nimi ďalej pracovať. Ďalšími metódami sú relaxačný tréning, tréning empatie, simulácia spolupráce a ďalšie.

Medzi liekmi je možné použiť také, ktoré potlačujú sexuálne hormóny. Tým pádom dôjde k zmierneniu sexuálnej túžby. Niektoré lieky na depresiu a ostatné poruchy nálad môžu tiež znížiť sexuálne pudy. Vždy je ale nutné odporúčanie psychiatra, ktorý určí vhodnú liečbu.

TIP: Zoznam TOP 10 doplnkov pre vysokú hladinu testosterónu. 

 

Je to s exhibicionizmom u nás tak vážne?

Exhibicionizmus môže vyzerať ako závažný problém. V skutočnosti tomu tak nie je. Problém nastáva len v situácii, keď ide o trestný čin alebo priestupok ohrozujúci spoločnosť.

Našťastie toto nie je zďaleka väčšina prípadov. Exhibicionisti spravidla nemajú potrebu zaťažovať a trápiť ostatných.

ČÍTAJTE TIEŽ: Sex na verejnosti – tresty a sankcie, ktoré hriešnika neminú. 

5/5 - (1 vote)