Nepravidelná menštruácia: Príčiny, domáca pomoc a rýchla liečba, ktorá cyklu navráti poriadok

Nepravidelná menštruácia predstavuje pre ženy problém. A to nielen preto, že žena nevie, kedy sa dostaví ďalšie krvácanie, a nemôže s ním teda nijak počítať, ale tiež kvôli možnému plánovaniu tehotenstva.

Mnoho žien ani netuší, aké sú vlastne základné príčiny nepravidelnej menštruácie. V tomto článku sa na nich spoločne pozrieme.

 • Kedy sa menštruačný cyklus považuje za nepravidelný a kedy sa jedná iba o nevinné oneskorenie?
 • Čo môže byť príčinou týchto porúch a ako ich môžete riešiť?

nepravidelná menštruácia

 

Čo je nepravidelná menštruácia?

Za nepravidelnú menštruáciu sa obecne považujú všetky odchýlky od bežného priebehu menštruačného cyklu.

Za štandardnú dĺžku cyklu sa pokladá 28 dní. Odchýlky sú však akceptovateľné v určitom rozmedzí, za normálnu sa tak môže klasifikovať aj dĺžka cyklu v rozmedzí od 21 až po 35 dní. Samotné krvácanie trvá 2 až 8 dní. Krvná strata by mala byť nanajvýš 80 ml.

Za týchto podmienok hovoríme o tzv. fyziologickom menštruačnom cykle. Nazýva sa tiež eumenorea a žena ju prežíva od puberty až po klimaktérium.

Žena menštruuje až 400 krát za život, zatiaľ čo skôr to bolo asi desaťkrát menej. Väčšinu života totiž bola tehotná nebo dojčila. A menopauzy sa častokrát ani nedožila,tvrdí nadnesene MUDr. Jan Cibulka.

Pokiaľ teda dôjde u akejkoľvek odchýlke od tejto normy, hovoríme už o nepravidelnej menštruácii.

Najčastejšie sú poruchy menštruačného krvácania zaznamenávané v období dospievania a v období prechodu, kedy je rovnováha hormonálnych hladín najkrehkejšia,uvádza MUDr. Kristýna Jiříčková z Medica s.r.o. Kladno Kročehlavy.

 

Delenie menštruačného cyklu

Menštruačný cyklus môžeme rozdeliť na 4 až 5 fáz:

 • fáza predmenštruačná (ischemická)
 • fáza menštruačná (deskvamačná)
 • fáza regeneračná
 • fáza proliferačná (folikulárna)
 • fáza sekrečná (luteálna)

DOPLNOK PRE NAVODENIE MENŠTRUAČNÉHO KOMFORTU:

České rastlinné toboľky Proerecta WOMEN upravujú hormonálnu rovnováhu a tlmia menštruačné problémy – silné bolesti a nepravidelnosť. 

Proerecta WOMEN

Kliknite na tlačidlo a čítajte o všetkých účinkoch priamo na stránke Proerecta.com. Prípadnú objednávku dostanete diskrétne do 48 hodín. 

 

Ako funguje menštruačný cyklus?

Ako menštruační cyklus sa označujú periodické fyziologické zmeny, ku ktorým dochádza v ženskom organizme. Tieto deje sú pod kontrolou reprodukčného hormonálneho systému a pre reprodukciu sú celkom nevyhnutné.

Menštruačný cyklus riadia hormóny. Zodpovedné sú za neho hormóny ovaria (estrogén a progesterón) a gonadotropné hormóny adenohypofýzy (FSH a LH).

 

Poruchy menštruačného cyklu

Poruchy menštruačného cyklu trápia cca 15 až 20 % žien. Ich príčiny možno rozdeliť do troch základných kategórií. Väčšinou sa jedná o poruchy hormonálne alebo o prejav ochorenia rodidiel. Menej často signalizuje porucha menštruačného cyklu celkové ochorenie.

Ženy, ktoré berú dluhodobo napríklad antidepresíva, môžu pomerne spoľahlivo očakávať nepravidelnosť v menštruačnom cykle,popísala doktorka Mary Rosser.

 

Aké sú bežné príčiny nepravidelnej menštruácie?

Tehotenstvo

Pokiaľ vám vynechala menštruácia, tehotenstvo sa dá vnímať ako jedna z prvých príčin. V závislosti na tom, či plánujete rodinu, si túto domnienku nechajte potvrdiť tehotenským testom a ďalej sa rozhodnite.

Pokiaľ je test negatívny, lekári radia nepanikáriť a počkať, či sa menštruácia v nasledujúcom cykle dostaví. V prípade, že problém pretrváva, sa jednoznačne obráťte na svojho lekára.

 

Puberta

Nástup menštruácie u dospievajúceho dievčaťa ohlasuje pohlavnú zrelosť. Priemerne sa tak stáva v 13 rokoch, opäť sú pre prvú menštruáciu akceptovateľné odchýlky. Menštruácia sa tak u dospievajúceho dievčaťa môže dostaviť vo vekovom rozmedzí od 8 do 16 rokov.

V prvých rokoch nemusí byť menštruačný cyklus pravidelný. Trvá cca 2 až 3 roky, než sa cyklus ustáli. V prípade, že tomu tak nie je, malo by dievča zamieriť k lekárovi.

Dospievajúcim pacientkam pripomínam, že sú stále vo vývine. Telo potrebuje nejakú dobu na to zareagovať na rýchle hormonálne zmeny.

Nepravidelné cykly tak môžu byť súčasťou daného obdobia,pripomína doktorka Mary Rosser, asistentka na oddelení gynekológie a pôrodníctva v newyorskom Medical Center.

 

Stres

Stresové hormóny kortizol a adrenalín môžu byť zásadným dôvodom, prečo dochádza u dospelej ženy k nepravidelnej menštruácii. A to aj cez to, že jej menštruačný cyklus je už stabilizovaný.

Práve vysoká hladina kortizolu a adrenalínu je zodpovedná za oneskorenie alebo vynechanie menštruácie. Konkrétne kortizol dokáže ovplyvniť vyprodukované množstvo estrogénu a progesterónu. A to sa podpíše aj na nepravidelnosti v menštruačnom cykle. Po odoznení záťaže by malo dôjsť ku spontánnej úprave cyklu.

 

Užívanie hormonálnej antikoncepcie

Pokiaľ žena neplánuje otehotnenie, pravidelný cyklus je možné navodiť aj užívaním hormonálnej antikoncepcie. Nejedná sa však o menštruáciu fyziologickú, ale o tzv. pseudomenštruačné krvácanie.

Preto po vysadení hormonálnej antikoncepcie môže až niekoľko mesiacov trvať, než sa telo s týmto stavom vysporiada a menštruačný cyklus sa opäť dostane do rovnováhy.

Pokiaľ sa cyklus neupraví do 6 mesiacov, je na mieste návšteva gynekológa. Lekári však súčasne upozorňujú, že častejšie sa problém týka tých užívateliek, ktoré mali problémy už pred užívaním antikoncepcie. Nepravidelnosť v cykle teda nemožno pripisovať striktne antikoncepcii.

 

Nedostatok živín

Tento problém dôverne poznajú ženy, ktoré prepadnú kultu extrémnej štíhlosti a v honbe za vysnenou postavou sa príliš obmedzia v jedle.

Pri podváhe alebo nadváhe sa mení hladina estrogénov, ktorej výkyvy majú vplyv na pravidelnú periódu,uvádza doktorka Mary Rosser.

Určitý podiel tukového tkaniva je pre ženské telo prirodzený. Normálnou hranicou je hodnota cca 20 %. Absolútne odbúranie tuku v tele vedie k narušeniu menštruačného cyklu, v extrémnych prípadoch môže žena v dôsledku drastických diét trpieť aj neplodnosťou.

Úplná strata menštruácie môže byť rovnako dôsledkom prílišného úbytku hmotnosti. Uvádza sa, že problematická je strata 10 až 15 percent pôvodnej váhy so stratou tretiny telesného tuku.

Tento jav sa typicky vyskytuje u pacientok s mentálnou anorexiou alebo bulímiou, ktorých liečba musí byť veľmi komplexná a mimo iné vyžaduje spoluprácu i s psychiatrom,uvádza gynekólog MUDr. Miloš Černý.

Organizmus sa pri nedostatočnej výžive v podstate začne brániť tým, že produkciu príslušných hormónov zastaví. Typickými pacientkami, ktoré sa s týmto problémom potýkajú, sú preto dievčatá a ženy trpiace poruchami príjmu potravy.

 

Extrémna fyzická námaha

Podobne sú vynechaním menštruácie ohrozené vrcholové športovkyne alebo skrátka iba ženy, ktoré doslova prepadli extrémne náročnému cvičeniu.

Často sú podobné výkyvy vídať u maratónskych bežkýň alebo baletiek,” dodáva gynekologička Mary Rosser.

Aj u nich telo na extrémne zníženie množstva tuku zareaguje zastavením procesov, ktoré nie sú životne dôležité. Medzi nich patrí práve aj plodnosť. To žena pozná aj podľa oneskorenej alebo celkom vynechanej menštruácie, prípadne už aj podľa toho, že má problém otehotnieť.

Pri zvýšenom fyzickom vypätí môže svoju rolu v nepravidelnostiach menštruačného cyklu zohrávať okrem nízkeho podielu telesného tuku tiež spomenutý stres.

 

Obezita

Zapríčiniť nepravidelnosti v cykle môže rovnako nadváha. Nadmerné množstvo telesného tuku v organizme vyvolá zvýšenú produkciu estrogénu. To zabráni vaječníkom v tom, aby mohli uvoľniť vajíčka. Súčasne sa zväčší hrúbka sliznice maternice.

Okrem problémov vyplývajúcich z obezity (vysoký krvný tlak, infarkt myokardu, diabetes mellitus) ako takých sa po gynekologickej stránke kvôli vysokým hodnotám estrogénu navyše zvyšuje aj riziko endometriálnej rakoviny.

 

Dojčenie

Podľa gynekológov je nástup menštruácie po ukončení dojčenia veľmi variabilný. Nepravidelnosti v cykle vás tak v tomto smere príliš znepokojovať nemusia.

Priemerne sa menštruácia objaví za 14 mesiacov od pôrodu. Výnimkou niesú ani situácie, kedy žena stále dojčí a už menštruuje. Menštruácia sa môže objaviť už za 6 týždňov po pôrode, ale tiež až 24 mesiacov od pôrodu.

Za jej spustenie je zodpovedná znížená produkcia prolaktínu. K tomu dochádza, pokiaľ žena dojčí menej často alebo s nižšou intenzitou. Pokiaľ dojčíte 5x denne aspoň 15 minút, mala by byť hladina prolaktínu tak vysoká, že sa menštruácia nedostaví.

 

Choroby vedúce k menštruačnej nepravidelnosti

Syndróm polycystických vaječníkov

Syndrom polycystických ovarií – vaječníkov (PCOS) patrí k najčastejším gynekologickým ochoreniam. Chorobu vyvoláva hormonálna nerovnováha.

Dochádza pri ňom k nadmernej produkcii mužských hormónov (androgénov). Tento mechanizmus ovplyvňuje zvýšená stimulácia hypofýzy. Nevieme však, prečo v organizme dochádza k tejto prvotnej príčine. Niektorí odborníci sa prikláňajú k tomu, že príčinou syndrómu polycystických vaječníkov je inzulínová rezistencia.

Praktickým dôsledkom je predovšetkým to, že u pacientok mizne ovulácia. Vajíčko teda nedozrieva. Žena nemôže otehotnieť a súčasne ostávajú vaječníky obalené zhlukom veľkých folikúl.

Syndróm polycystických ovarií so sebou nesie navyše rad nežiaducich príznakov, ako je akné, rednutie vlasov, nepravidelná menštruácia alebo výskyt nežiaduceho ochlpenia. Tieto symptómy je možné potlačiť užívaním antikoncepcie. Pokiaľ si však žena praje otehotnieť, antikoncepciu pochopiteľne užívať nemôže. V takom prípade sa nasadzujú antiestrogény. Operatívne možno navyše odstrániť cysty na vaječníkoch. Samotné ochorenie je viacmenej neliečiteľné.

Vzhľadom k teórii o inzulínovej rezistencii bežne lekári svojim pacientkam odporúčajú úpravu životosprávy a dostatok pohybovej aktivity.

 

Endometrióza

Endometrióza patrí k najčastejším ochoreniam žien produktívneho veku. Vyvolaná je hormonálnou nerovnováhou. Zodpovedný je za endometriózu estrogén. Toho môže byť v organizme vyššie množstvo, než je obvyklé. Možná je však aj zvýšená hladina progesterónu.

Podstatou tejto choroby je výskyt endometria alebo buniek sliznice maternice aj mimo dutinu maternice. Pod vplyvom pôsobenia hormónov si tieto ložiská zachovávajú aj pri výskyte inde v tele svoju pôvodnú funkciu, tj. začínajú krvácať. To vedie k radu zdravotných problémov, nepravidelnému krvácaniu a k rozvoju chronického zápalu.

Pretože príčinu hormonálnej dysbalancie nepoznáme, nemôžeme ani s istotou určiť pôvodcu endometriózy. Odporúčaným riešením tak pre pacientky ostáva hormonálna terapia. Riešením môže ďalej byť operačné riešenie zrastov.

MAJTE PODROBNÝ PREHĽAD: Endometrióza: Čo ak tkanivo endometria rastie inde v tele?

endometrióza

 

Nádorové ochorenia

Typickým nezhubným nádorom sú tzv. maternicové myómy. Tie sa môžu ohlasovať tiež nepravidelnou menštruáciou.

Jedná sa o útvary, ktoré vyrastajú z myometria, a teda zo svaloviny maternice. Môžu byť aj bezpríznakové, niektoré však rastú veľmi rýchlo. Myóm spravidla ostáva nezhubný, jeho prerod do maligného nádoru je vzácny. Liečba sa pacientom odporúča farmakologická alebo chirurgická.

Nepravidelné krvácanie však môže byť známkou závažnejšieho ochorenia, ktorým je zhubný nádor. Lekári preto odporúčajú nepodceňovať akékoľvek odchýlky.

 

Nepravidelná menštruácia v prechode

Menopauza predstavuje koniec plodného obdobia ženy. V priemere nastupuje medzi 44. a 55. rokom veku. Prípustné sú však odchýlky v oboch smeroch, často výrazné.

Vymiznutie menštruačného krvácania sa odohráva spravidla postupne. Žena sa behom menopauzy musí potýkať s radom ďalších nepríjemných príznakov, ako je nárast telesnej hmotnosti, zhoršená kvalita pleti a vlasov, nepravidelná menštruácia, vaginálna suchosť, návaly tepla či zmeny nálad.

Lekári ženám odporúčajú dbať zásad zdravého životného štýlu, prípadne užívať bylinné či klasické hormonálne preparáty, ktoré môžu nepríjemné príznaky zmierniť (kliknite a pozrite sa na prospešné účinky doplnku Proerecta WOMEN).

 

Kedy nepravidelná menštruácia vyžaduje riešenie?

V prvej fáze je nutné vyšetrením vylúčiť, že by za nepravidelnosťami v krvácaní stála organická porucha, teda napríklad nádorové ochorenie, ktoré vyžaduje okamžitú liečbu.

Po odhalení príčiny nepravidelného krvácania závisí nutnosť ďalšej liečby predovšetkým na tom, ktorá zo spomínaných fáz je u ženy skrátená. Skrátenie folikulárnej fázy nutne nesignalizuje problém. Rovnako je možné povedať, že cyklus s plne vyvinutou sekrečnou fázou môže byť v norme za predpokladu, že je zachovaná ovulácia.

Práve jej prítomnosť je zásadná. Pokiaľ k nej dochádza, problémy nie je mnohokrát nutné akútne riešiť. Neprítomnosť ovulácie naopak znamená pre ženu predovšetkým limity pri plánovaní rodiny, pretože nepravidelnosť menštruácie signalizuje aj problémy s plodnosťou. V takom prípade je riešenie nutné.

 

Ako na pravidelnú menštruáciu?

Niektoré problémy môže pochopiteľne žena efektívne riešiť sama. Znamená to predovšetkým upraviť životosprávu.

To predovšetkým zahŕňa vynechať drastické redukčné diéty alebo extrémnu športovú záťaž, prípadne naopak adekvátne znížiť svoju telesnú hmotnosť. Podstatné je eliminovať stres. Je na mieste znížiť pracovnú záťaž a obmedziť množstvo povinností a úloh. Zásadným stresovým faktorom môžu byť tiež medziľudské vzťahy, napríklad s partnerom, ale aj inde v rodine.

 

Prírodná liečba nepravidelnej menštruácie

Pre pravidelnú menštruáciu je vhodné užívať prírodné prostriedky. Celý rad bylín sa tradične užíva na riešenie ženských problémov. Patrí mezi ne napríklad:

 • alchemilka,
 • maliník,
 • ibištek,
 • čučoriedky,
 • jazmín,
 • ľubovník,
 • hluchavka,
 • rebríček.

Spravidla je vhodné užívať pre maximalizáciu účinku nielen jednu konkrétnu bylinku, ale skôr zmesi. A to či už formou bylinného čaju alebo v tabletách v podobe prírodných doplnkov stravy.

Možnou voľbou pre zmiernenie nepríjemných príznakov hormonálnej nerovnováhy a úpravu menštruačného cyklu je Proerecta WOMEN.

Toboľky sú založené na báze rastlinných extraktov a obohatené o vitamíny a minerály. Proerecta WOMEN obsahuje horčík, extrakt z Macy peruánskej, Ženšen pravý, výťažok z Kotvičníku zemného, Vitex jahňací a zinok. Tieto zložky sú vhodné pre nastolenie rovnováhy v ženskom intímnom zdraví a sexualite.

Doplnok Proerecta WOMEN dokáže:

 • podporiť hormonálny systém,
 • podporiť plodnosť,
 • udržať normálne funkcie močovej, reprodukčnej, nervovej a dýchacej sústavy,
 • uchovať sexualitu,
 • prirodzene podporiť menštruačný, predmenštruačný, ale aj menopauzálny komfort,
 • podporiť výkonnosť,
 • udržať normálne funkcie imunitného systému,
 • znížiť mieru únavy a vyčerpania,
 • chrániť bunky pred oxidatívnym stresom,
 • podporiť aktivitu hormónov,
 • upraviť menštruačný cyklus.

 

Ako toboľky Proerecta WOMEN užívať?

Pri užívaní toboliek Proerecta WOMEN dbajte hlavne na nasledujúce zásady:

 • prípravok je určený pre plnoleté ženy,
 • užívajte 2 toboľky denne spoločne s jedlom,
 • odporúčanú dávku neprekračujte,
 • dávkovanie prípravku neznižujte,
 • pre adekvátny výsledok dodržujte frekvenciu  každodenného užívania najmenej po dobu 1 mesiaca.

Proerecta WOMEN

Kliknite na tlačidlo a čítajte o všetkých účinkoch priamo na stránke Proerecta.com. Prípadnú objednávku dostanete diskrétne do 48 hodín. 

 

Liečba nepravidelnej menštruácie klasickou medicínou

Pokiaľ žena neplánuje vlastné deti, riešením môže byť nasadenie hormonálnej antikoncepcie. Tým dochádza k pravidelnému krvácaniu.

Menštruácia však môže aj celkom vymiznúť. Podľa gynekológov je to v poriadku. Krvácanie nemá žiadnu očistnú funkciu. Prirodzená menštruácia znamená odlučovanie sliznice maternice, do ktorej sa neuchytilo oplodnené vajíčko.

U pseudomenstruačného krvácania vyvolaného užívaním antikoncepcie naopak nedochádza k zániku žltého telieska. Krvácanie spôsobuje pokles hormonálnej hladiny zapríčinený vysadením tabliet. Žena teda menštruovať v tomto prípade nemusí.

Pokiaľ si žena vlastných potomkov praje, na mieste je pri nepravidelnom krvácaní hormonálna liečba. Nasadenie antikoncepcie problém iba prekrýva, ale nerieši. Gynekológ by tak mal najskôr zistiť, v čom tkvie problém. Potom môže nasadiť kombináciu estrogénu a gestagénu, prípadne odporučiť iba užívanie gestagénu.

Niektoré poruchy menštruačného cyklu je možné vyriešiť operačne. Patria medzi nich napríklad polypy na sliznici maternice, chronické zápaly, myómy alebo tzv. nedostatočnosť svaloviny maternice,vysvetľuje gynekológ MUDr. Miloš Černý.

 

Čo sme zistili?

Pokiaľ aj vás trápi nepravidelná menštruácia, neváhajte a obráťte sa na svojho ošetrujúceho gynekológa. Iba ten môže určiť presnú príčinu a riešenie vašich problémov.

Zároveň nezabúdajte na pravidelné preventívne lekárske prehliadky, zdravý životný štýl, pestrú a vyváženú stravu, aktívny život a pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu.

Proerecta WOMEN kúpiť

 

Ďalšie články o problematickej menštruácii, menopauze, premenštruačnom syndróme PMS a tipy, ako ich zmierniť

Hormonálna nerovnováha u žien: Príčiny, prejavy, negatíva a metódy liečby
Menopauza: Ako spomaliť príchod hlavného strašiaka každej ženy a čo všetko sa udeje, keď príde?
Nepravidelná menštruácia: Príčiny, domáca pomoc a rýchla liečba, ktorá cyklu navráti poriadok
Vaginálna suchosť (atrofia): Aké sú príčiny a čo robiť pre prirodzene vlhkú vagínu?
Klimaktérium: Príznaky, nástup, liečba a v čom sa presne líši od menopauzy?

 

Rate this post

Zanechte odpověď