Ako zistím, že mám erektilnú dysfunkciu? 

Impotencia, tiež známa ako erektilná dysfunkcia (ED), je neschopnosť získať alebo udržať erekciu. Môže sa objaviť v každom veku.

Riziko ED sa môže s vekom zvyšovať, ale vek ju priamo nespôsobuje. Skôr je spôsobená základnými problémami.

Niektoré zdravotné stavy, lieky, traumy (úrazy) a iný vonkajší vplyv môžu k ED prispieť.

ako spoznať erektílnu dysfunkciu

 

Čo sa deje počas erektilnej dysfunkcie?

Hlavným príznakom ED je neschopnosť získať alebo udržať erekciu. Vo väčšine prípadov je to dočasné.

ED však môže mať negatívny vplyv na váš sexuálny život, pokiaľ nie ste schopní udržať erekciu dostatočne dlho a tak pokračovať v pohlavnom styku.

 

Príčiny erektilnej dysfunkcie

Všetci muži zažijú ED v určitom okamžiku svojho života z dôvodu fyzickej príčiny alebo psychologickej príčiny (niekedy kombinácia oboch príčin).

Medzi bežné príčiny ED patrí:

Jednou z najčastejších príčin ED súvisiacich s vekom je ateroskleróza. Tento stav je spôsobený nahromadením povlaku v tepnách.

To sťažuje prietok krvi do zvyšku tela a nedostatočný prietok krvi do penisu môže následne spôsobiť ED. 

 

Ďalšie fyzické príčiny ED súvisiace aj so starnutím zahŕňajú:

 

Okrem fyzických príčin môžu v strednom a staršom veku k ED viesť aj niektoré psychologické problémy, vrátane: 

 • depresie
 • úzkosti
 • stresu
 • problémov so vzťahom

 

Zoznam tém, o ktorých by ste sa mali poradiť so svojím lekárom pri liečbe ED:

 • Diskutujte o všetkých zdravotných stavoch, ktoré môžete mať. Zdieľanie lekárskych anamnéz so svojím lekárom mu môže pomôcť určiť príčinu ED
 • Informujte svojho lekára, pokiaľ užívate nejaké lieky. Povedzte mu názov lieku, aké množstvo užívate a kedy ste ho začali brať.

Počas vašej fyzickej prehliadky bude lekár vizuálne kontrolovať penis pre vonkajšie príčiny ED, vrátane lézii spôsobených pohlavne prenosnými infekciami (STI). 

 

Zmeny životného štýlu pre pomoc s ED:

 • ihneď prestať fajčiť
 • vyhýbať sa užívaniu drog, ako je napríklad kokaín a heroín
 • piť menej alkoholu
 • pravidelne cvičiť (ideálne trikrát týždenne aspoň po 45 minútach)
 • udržiavať zdravú váhu

 

Ďalšie články o príčinách a rýchlej liečbe erektílnej dysfunkcie

Zjednodušený článok pre lepšie pochopenie problematiky erektílnej dysfunkce
Erektílna dysfunkcia – časté príčiny, prejavy, rýchla liečba a prevencia
8 nečakaných príčin erektílnej dysfunkcie
Erektílna dysfunkcia – čo je a ako sa brániť
Erektílna dysfunkcia – problém každej vekovej kategórie
Domáci autotest erektílnej dysfunkcie
Erektilná dysfunkcia a váš vzťah

/ZDROJ/

Rate this post