Spermatogenéza: Na čom závisí tvorba zdravých, silných a spoľahlivých spermií? Mnohé vplyvy máte v rukách vy sám.

Spermatogenéza je proces tvorby mužských pohlavných buniek (spermií).

  • Aké má fázy?
  • Ako spermatogenéza prebieha?
  • Čo spermatogenéze škodí a čo ju naopak podporuje?
  • Ako dlho spermatogenéza trvá?
  • A koľko rokov muži produkujú spermie?

Na tieto a množstvo ďalších otázok nájdete odpoveď práve tuspermatogenéza

 

Čo je to spermatogenéza?

Spermatogenéza je proces tvorby mužských pohlavných buniek, a teda spermií. Odohráva sa v semenotvorných kanálikoch semenníkov.

Spermie sú schopné aktívneho pohybu a slúžia na vyhľadanie a oplodnenie vajíčka. To vedie ku sformovaniu nového organizmu. Pokiaľ teda existuje u muža problém so spermiami, je možné, že oplodnenie nebude prirodzenou cestou možné.

K prenášaniu spermií behom rozmnožovania slúži ejakulát. Ten sa okrem spermií skladá z tzv. semennej plazmy. Priemerné množstvo ejakulátu, ktoré sa uvoľní behom ejakulácie, sa pohybuje v rozpätí 2 až 6 mililitrov.

 

3 fázy spermatogenézy

Proces spermatogenézy štartuje v období puberty vplyvom stimulácie pohlavnými hormónmi, predovšetkým testosterónu. Druhou dôležitou podmienkou je nižšia teplota, ktorej sa dosiahne umiestnením semenníkov v miešku mimo telo.

Následne prebieha proces spermatogenézie, a to prakticky až do smrti. Celý tento dej sa odohráva v dvoch na sebe nadväzujúcich fázach v podobe tzv. spermatocytogenézy a po nej nasledujúcej spermatohistogenézy.

Samotný proces spermatogenézy trvá cca 72 dní. Odchýlka môže byť až 2 dni. Ďalších cca 12 dní trvá, než spermia prejde úplným zrením. Tomuto procesu sa hovorí maturácia a prebieha v nadsemenníkoch.

 

1. fáza: Spermatocytogenéza – zrod spermie

Počiatočnou fázou vývoja každej spermie je primitívna zárodočná bunka spermatogonium. Tá je veľmi malá, má iba okolo 12 μm. Bunka má okrúhly tvar.

Spermatogónie opakovane rastú, dochádza u nich k obohacovaniu živinami. Akonáhle organizmus muža dosiahne pohlavnú zrelosť, prechádzajú tieto bunky radom delení. Delia sa jednak na stále nerozlíšené spermatogónie A, alebo v už rozlíšené spermatogónie B.

Ďalšou fázou je tzv. štádium rastu. Počas neho spermatogónie B dospievajú do spermatocytov I. rady. Tie sú poslednou generáciou buniek, ktorá vzniká behom delenia spermatogónií.

Fáza zrenia dovoľuje vznik spermatocytov II. rady. Procesom redukčného delenia potom vznikajú spermatídy. To sú malé bunky o veľkosti cca 7-8 μm.

 

2. fáza: Spermatohistogenéza (spermiogenéza) – vývoj spermie

Spermatitídy si prechádzajú zložitým procesom rozlišovania. Opäť má niekoľko fáz. Dochádza behom nich k tvorbe akrozómu, kondenzácii a pretiahnutiu jadra, vývoju bičíka a strate väčšiny cytoplazmy.

Po dokončení spermiogenézy môžeme spermiu považovať za zrelú. To znamená, že už vykazuje všetky znaky, ktoré by mala mať. Nie je však zatiaľ schopná rozpoznať a oplodniť vajíčko.

 

3. fáza: Maturácia – dozrievanie spermie

Musí ešte prejsť ďalšími procesmi. To zahŕňa predovšetkým priechod spermie do nadsemenníka a následné zmiešanie so sekrétmi prídatných pohlavných žliaz behom ejakulácie.

Záverečná časť zmien prebieha už v samičom pohlavnom ústrojenstve. Mechanizmy tejto fázy však ešte nie sú úplne známe.

Celý tento komplikovaný mechanizmus najskôr vedie ku vzniku spermie, ktorá je schopná plniť svoju funkciu.

 

Spojením spermie a vajíčka môže vzniknúť zárodok organizmu

Mužská pohlavná bunka spermie je tzv. haploidná. Nijak sa v tom nelíši od ženskej pohlavnej bunky, a teda vajíčka. Znamená to, že má iba jedinú sadu chromozómov. Až vzájomným splynutím oboch pohlavných buniek môže následne vzniknúť zárodok organizmu.

 

Aká je optimálna spermatogenéza?

Mužský ejakulát je mierne zásaditého charakteru. Jeho pH sa pohybuje v rozmedzí 7,2 až 7,8. Tvorí ho množstvo minerálnych látok ako je sodík, vápnik, horčík a zinok. Ďalej obsahuje fruktózu, vitamín C, cukry, kreatín a viac než 400 druhov bielkovín.

Za normálny počet spermií sa dnes považuje 15 miliónov spermií na 1 mililiter ejakulátu. Nie je bez zaujímavosti, že toto zásadné číslo stále klesá. V minulosti to podľa odborníkov bolo dokonca 40 miliónov spermií na 1 mililiter ejakulátu.

Podľa odborníkov došlo konkrétne za posledných 25 rokov k poklesu počtu spermií o plných 60 %. Každým rokom se navyše spermiogram zhoršuje o ďalších 1,6 %.

Štatistika z roku 1999 Štatistika z roku 2010
Plné skvapalnenie po ejakulácii do 1 hodiny do 1 hodiny
Objem 2 ml 1.5 ml
Farba mliečne biela mliečne biela
Kyslosť 27.2 – 7.8 pH nad 7.1 pH
Počet spermií na mililiter 20 miliónov 15 miliónov
Priamočiary pohyb 50 % 32 %
Vitalita 75 % 58 %
Neprirodzený tvar spermie 15 % 4 %
Leukocyty na mililiter pod jeden milión pod jeden milión

 

Máte aj vy zdravé a kvalitné spermie?

Môže sa podobný problém týkať aj vás? Pokiaľ chcete zistiť, v akej kondícii sú vaše spermie, prípadne už plánujete vlastných potomkov a nedarí sa vám prirodzené oplodnenie, môžete sa spoľahnúť na modernú medicínu.

Základným vyšetrením v tejto oblasti je spermiogram. Ide o mikroskopické vyšetrenie, ktoré lekárom pomáha sledovať počet, pohyblivosť a tvar spermií.

NA SPERMIOGRAM SME VYSLALI REDAKTORA: Čítajte, ako vyšetrenie prebiehalo a aké hodnoty mu zistili.

ako prebieha spermiogram?

 

Čo škodí správnej spermatogenéze?

Správnu spermatogenézu môže podporiť aj samotný muž. Je tak dôležité vedieť, ktoré vplyvy majú na produkciu spermií a celkovo na ich zdravie negatívny vplyv.

 

Vek

Vek je z pohľadu muža zásadným faktorom. Tzv. reprodukčná mladosť končí u mužov po 40. roku veku. Potom dochádza k prirodzenému zhoršovaniu kvality spermií.

Mužom klesá testosterón, spermií preto vzniká menej a pri ejakulácii navyše vykazujú aj nižšiu pohyblivosť.

Kvôli veku klesá počet morfologicky normálnych spermií, a teda tých, ktoré sú normálne tvarované. Dochádza aj k poškodeniu DNA spermie, čo môže viesť k rozvoju rôznych mutácií u detí.

 

Zlá životospráva

Holdujete nezdravým pokrmom? Obezita má pomerne pestrú škálu nežiaducich zdravotných dopadov. A muži by mali mať okrem iného obavu aj o svoje spermie.

Francúzski vedci vo svojom výskume zistili, že obezita má na spermie zásadný vplyv. Dochádza totiž ku zmenám parametrov ejakulátu.

V praxi to znamená, že klesá počet spermií, ale aj ich pohyblivosť a vitalita. Na koncentrácii a celkovom počte spermií sa nadváha podpisuje a platí tu jednoduché pravidlo: Čím viac ukazuje ručička na váhe, tým menej spermií je. Na vine sú podľa poznatkov modernej medicíny zrejme hormonálne zmeny.

 

Fajčenie

Cigaretový dym obsahuje nikotín a široké spektrum toxických látok, ako sú ťažké kovy či kadmium. A to sa vašim spermiám nebude páčiť.

V ejakuláte fajčiarov sa nachádza menší počet spermií, ktoré sú navyše menej pohyblivé. Často vykazujú abnormálny tvar a štandardná nebýva ani ich funkcia. Preto mávajú fajčiari veľmi často problémy s prirodzeným počatím potomka.

 

Alkohol a drogy

Drogy a alkohol do zdravého životného štýlu jednoznačne nepatria. Môžu byť aj jednou z príčin zlej spermatogenézy.

Výnimku nemajú ani ľahké drogy, ako sú tie tanečné či marihuana. Napríklad fajčenie marihuany dokáže znížiť podľa dostupných informácií počet spermií až o 29 %.

Ani za alkohol by vás lekári nepochválili. Ak mu budete holdovať pravidelne, celkom iste to podľa nich následne spoznáte na tvare, pohyblivosti a množstve spermií.

ČÍTAJTE TIEŽ: Aký vplyv má alkohol na mužskú a ženskú plodnosť a aké množstvo alkoholu je ešte bezpečné.

 

Teplo a zahrievanie semenníkov

Teplo spermiám neprospieva, môže totiž poškodiť ich tvorbu. Nadmerné teplo je nežiaduce v rôznych podobách. Škodlivé sú vysoké letné teploty, ale napríklad aj vyhrievané sedačky v aute.

Rovnako tak budú sklamaní milovníci horúcich kúpeľov. Pokiaľ sa „naložíte“ do poctivej teplej vane, vaše spermie z toho nadšené nebudú. Záhubou pre spermie je aj teplo v saune.

A pozor, tiež to platí pre obľúbený zlozvyk mnohých mužov v podobe odkladania notebooku do lona. Ten navyše vyžaruje vysokofrekvenčné žiarenie, ktoré rovnako tak nemá na spermie dobrý vplyv.

Za optimálnu teplotu odporúčajú odborníci maximálne takú, ktorá je ideálne o 1 °C nižšia než teplota ľudského tela. Niektoré zdroje uvádzajú, že sa jedná dokonca o 2 až 4 °C menej.

Je známe, že spermie potrebujú ku svojmu správnemu vývoju teplotu nižšiu než je teplota tela, preto sú semenníky, kde sa spermie vytvárajú, uložené v miešku. Ideálna teplota je okolo 35 °C.

Pri vyšších teplotách dochádza k útlmu tvorby spermií (spermatogenéze) a pri dlhodobom pôsobení vysokých teplôt môže viesť až k trvalej neplodnosti,uvádza lekárka Urologickej kliniky FN Plzeň MUDr. Hana Sedláčková.

 

Tesná spodná bielizeň a nepriedyšné materiály

Zástancami slipov nie sú ani niektoré dámy, ale proti tejto bielizni majú námietky dokonca aj lekári. Tesná bielizeň môže podľa ich názoru viesť ku zvýšeniu teploty semenníkov.

A to sa môže prejaviť na znížení počtu spermií alebo na znížení ich schopnosti oplodniť vajíčko. Vplyvom vyššej teploty totiž dochádza ku zmenám pôsobenia folikulostimulačného hormónu, ktorý je zodpovedný za spermatogenézu. Narušenie hladiny tohoto hormónu môže viesť k tomu, že sa spermie spomalia a stanú sa „zmätenými“.

 

Sedavé zamestnanie

Časté sedenie zdraviu neprospieva. Rovnaká téza platí aj pre spermie. Opäť je kľúčovým problémom sedenia hlavne to, že sa semenníky prehrievajú.

Najzdravšie spermie majú jednoznačne tí, ktorí svojim intímnym partiám dopriavajú pravidelné „vetranie“, ako vyplynulo z jednej zo štúdií. Žiadny problém so spermiami tak nebudú mať hlavne tí, ktorí trávia pracovnú dobu postojačky.

 

Nesprávna strava

Podľa aktuálnych poznatkov dokáže kvalitu spermií znížiť aj obezita. Podľa vedcov je to spôsobené tým, že tukové tkanivo má schopnosť ovplyvniť metabolizmus pohlavných hormónov. Súvisieť to podľa inej teórie môže aj s telesnou teplotou. Viac telesného tuku totiž znamená aj vyššiu teplotu.

Značný problém tak nastáva u plodnosti, a to hlavne vtedy, pokiaľ sa obezita týka oboch partnerov.

Ako poznáte, že ste obézni? Pokiaľ vaše BMI prekročí hodnotu 30, už hovoríme o prvom stupni obezity.

Nadmerná hmotnosť navyše hrozí celou škálou ďalších zdravotných problémov, ako je diabetes, vysoký krvný tlak alebo srdečné a cievne choroby.

Avšak pozor, drastická hladovka nie je riešením. Podľa vedcov majú podvyživení muži rovnako nekvalitné spermie ako tí, ktorí majú kilogramy navyše.

 

Ochorenia a lieky

Doslova zabijakom spermií sú aj rôzne choroby vrátane tých najvážnejších, ako sú ochorenia nádorové. Negatívny vplyv na spermie však majú napríklad aj zápaly semenníkov, príušnice, diabetes či infekcie močových ciest. Na spermiách sa negatívne podpisujú aj najrôznejšie vrodené ochorenia.

Infekčné ochorenia, ktoré doprevádzajú vysoké horúčky, sa vždy odrážajú na mužskej plodnosti, pretože dochádza ku zhoršeniu kvality spermií. Rovnako je tomu aj v prípade prekonania choroby Covid-19. To potvrdzuje aj štúdia publikovaná v magazíne EClinicalMedicine, ktorá skúmala vplyv koronavírusového ochorenia práve na mužskú plodnosť.

Testy ukázali, že u 39 % mužov bolo po prekonaní koronavírusu možné pozorovať nízky počet spermií, aj keď muži už splodili prirodzenou cestou aspoň jedno dieťa. V 61 % prípadov sa potom v ejakuláte preukázala prítomnosť bielych krviniek, ktoré zhoršujú vlastnosti spermií,uvádza sexuológ MUDr. Pavel Turčan.

Avšak aj lieky môžu spermie negatívne ovplyvniť. Typicky býva produkcia spermií narušená napríklad v dôsledku chemoterapie. Mať sa na pozore je nutné aj pred nadmerným užívaním antibiotík.

 

Pôsobenie plastov s škodlivín z nich

Mikroplasty predstavujú vážny globálny problém, ktorý má podľa niektorých teórií negatívny vplyv i na mužské spermie. Mikroplastom sme vystavení v bežnom jedle, ale aj v kozmetike.

Odborníci upozorňujú na látky BPA a BPS, ktoré sa užívajú pri výrobe niektorých plastových výrobkov. Tieto chemikálie majú vplyv na reprodukčný systém človeka, a to už v dobe jeho počatia.

Dochádza ku znižovaniu hladiny androgénov a to potom má vplyv na vyvíjajúci sa plod vrátane celoživotne zníženého počtu spermií.

 

Znečistené ovzdušie

V ovzduší sa tiež môžu vyskytovať látky, ktoré v mužskom tele vyvolávajú pôsobenie ženských pohlavných hormónov. Navyše dokážu niektoré látky prítomné v ovzduší ovplyvniť schopnosť spermií viazať sa na vajíčko behom oplodnenia.

Predovšetkým sa jedná o pesticídy a herbicídy. Tie sa používajú pri pestovaní celého radu ovocia, zeleniny či obilnín. Okrem iných aj vedci z Harvardovej univerzity sa tak snažia intenzívne upozorňovať na výrazný nárast objemu týchto škodlivín v ovzduší za posledné polstoročie.

 

Vysoká miera športovej záťaže

Lekári upozorňujú aj na to, že pokiaľ začnete v dobrej viere viac športovať, nemusí sa vám to vyplatiť. Záleží totiž na druhu športu.

Častá jazda na bicykli má na spermie tiež negatívny vplyv. Pohlavné orgány sú vystavené otrasom, čo môže vyvolať mikrokrvácanie. Podobne sú na tom akékoľvek športy, kde hrozí, že môžete prísť k úrazu.

 

Stres

Na spermie má devastujúci vplyv tiež dlhodobá stresová záťaž. Dochádza totiž k ovplyvneniu funkcie hormónov, ktoré sú nutné k produkcii spermií. A to výrazne. V závažných prípadoch môže stres dokonca spôsobiť aj neplodnosť.

Závažným prejavom aktuálnej situácie je potom dlhodobý stres, ktorý mnohí prežívajú. Psychická nepohoda má priamy vplyv na mnoho chorôb a môže spôsobovať aj neplodnosť. V dôsledku obáv sa totiž zhoršuje kvalita spánku, ktorý je kľúčový pre tvorbu testosterónu.

Testosterón sa v najväčšej miere tvorí v noci, a to v najhlbšej fáze spánku. Pokiaľ spí muž len plytko, dochádza ku zníženiu potrebné hladiny hormónu, čo vedie ku zníženiu plodnosti,vraví sexuológ MUDr. Pavel Turčan.

Chronický stres v niektorých prípadoch navyše vedie k obezite, čo je, ako už bolo napísané, ďalší z vplyvov, ktorý spermiám nijak nesvedčí.

 

Genetické predispozície

Negatívny vplyv na spermatogenézu môže mať aj genetika.

Poruchy mužskej plodnosti majú veľmi často genetickú príčinu. Môže to byť chromozómová vada alebo mutácia niektorého génu dôležitého pre spermatogenézu alebo funkciu spermií. Vada môže postihovať množstvo spermií, ich morfológiu, pohyblivosť alebo schopnosť preniknúť do obalu vajíčka, fúzovať s ním a aktivovať ho.

Genetická vada môže tiež viesť k zástave vývoja časného embrya po oplodnení. Vada postihujúca mužskú plodnosť je potenciálne spojená s výskytom vrodených vád u potomstva, a preto je dôležité vyšetrovať mužov s poruchou plodnosti geneticky,uvádza vo svojej odbornej publikácii prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

 

Ako riešiť problémy so spermatogenézou a ako tvorbu spermií podporiť?

Ako naopak môžete svoju spermatogenézu podporiť? Ako môžete zvýšiť pravdepodobnosť počatia? Čo spermatogenéze prospieva?

 

Neodkladajte otcovstvo

Prirodzenú zmenu spermatogenézy súvisiacu s vekom samozrejme neovplyvníte. Pokiaľ však plánujete zakladať rodinu, experti sú v tomto smere zajedno: Ani páni by otcovstvo nemali odkladať do príliš neskorého veku. Za ideálny vek sa považuje rozmedzie medzi 18 až 30 rokmi. S pokročilým vekom otcov sa zvyšuje počet potratov a vrodených vád detí.

Táto hranica je však u mužov veľmi individuálna. Ovplyvnená je genetickou výbavou, životným štýlom, výživou a pohybovou aktivitou. Na mužskej plodnosti sa navyše môžu negatívne podpísať aj stres alebo prekonané choroby.

 

Zmeňte životosprávu

Vhodná životospráva je kľúčom k riešeniu problémov. Sféra produkcie spermií a pánskej plodnosti v tomto smere nie je výnimkou.

Do svojho jedálníčka by ste v rámci jej podpory mal zaradiť dostatok ovocia a zeleniny. Nezabudnite ani na potraviny bohaté na vlákninu a nenasýtené mastné kyseliny.

Svoju stravu môžete podporiť aj užívaním vitamínových doplnkov, predovšetkým tých s obsahom selénu, zinku a vitamínov C a E.

ODPORÚČANÝ DOPLNOK PRE PODPORU PLODNOSTI:

Proerecta LONG obsahuje výťažky z bylín, vitamíny a minerály potrebné pre výživu semenníkov a správnu produkciu spermií a testosterónu.

Pokiaľ usilujete o dieťa, odporúčame minimálne 1 a ideálne 3 mesiace užívania LONGu. 

Proerecta LONG pro dlouhodobou podporu erekce a zvýšení testosteronu

Kliknite na tlačidlo a čítajte o všetkých potvrdených účinkoch na stránke Proerecta.cz. Prípadnú objednávku vám doručia do 2 dní.

 

Vzdajte sa fajčenia

Čo sa týka fajčenia, majú odborníci jasnú radu: Pomôže jedine prestať. A to čím skôr, tým lepšie. K tomu, aby ste prestali fajčiť, potrebujete predovšetkým správnu motiváciu.

Tá by mala byť založená predovšetkým na vás. A čím bude konkrétnejšia, tým lepšie. Snaha o úspešné splodenie vlastného potomka iste môže byť dostatočným dôvodom, prečo už po ďalšej krabičke nesiahnuť.

Okrem silnej vôle je nutné zmeniť aj zažité rituály, ktorých bola cigareta nutnou súčasťou.

 

Vynechajte alkohol a drogy

O drogách pravdepodobne nemôže byť sporu. Pokiaľ sa vám podarí s nimi skoncovať, vyhnete sa nielen ohrozeniu svojich spermií, ale aj ďalším závažným následkom plynúcim zo závislosti.

Alkohol je však na rozdiel od drog v spoločnosti vnímaný značne liberálne. Mali by ste sa mu v rámci zdravého životného štýlu vyhnúť celkom alebo existuje čosi ako „bezpečná“ dávka? Podľa odborníkov je tomu skutočne tak. Alkohol v malej dávke môže napomôcť k duševnému uvoľneniu, čo vás zbaví stresu. Navyše upravuje pomer LDL a HDL cholesterolu.

Alkoholu sa teda úplne vzdávať nemusíte. Za „neškodné“ množstvo možno považovať asi deci vína alebo malú dvanástku.

 

Nepreháňajte to s teplom

Je skutočne nutné si odrieknuť všetky radovánky od sauny cez horké kúpele až po letnú dovolenku pri mori? Tak striktní voči tomuto bodu lekári nie sú.

Podľa nich tieto vplyvy môžeme zaradiť skôr do kategórie prechodne pôsobiacich. Akonáhle sa im prestanete vystavovať, ich negatívne dopady zmiznú.

Vážne zamyslieť by ste sa nad nimi mali až vtedy, keď plánujete potomkov a počať dieťa prirodzenou cestou sa vám nedarí, pretože vám bol zistený nízky počet spermií.

 

Kúpte si vhodnú spodnú bielizeň

Módne trendy nám možno za pravdu v tomto smere úplne nedajú, zdravotné dopady však hovoria jasne: Lekári podporujú nosenie voľných trenýrok a boxeriek. Sú totiž dostatočne vzdušné, čo má na zdravie intímnych partií priaznivý dopad.

Pánska spodná bielizeň by navyše mala byť vyrobená najlepšie z prírodných materiálov. Syntetické vlákna sú len minimálne priedyšné, čo môže navyše viesť k rozvoju infekcií.

 

Doprajte si pohyb

Že sedenie neprospieva vašim spermiám už viete. Pokiaľ teda máte sedavé zamestnanie, aspoň sa naučte behom dňa pravidelne vstávať.

V sede by ste nemali tráviť viac času, než je nevyhnutne nutné. Pokiaľ sa budete pravidelne hýbať, bude vám nakoniec vďačná celá vaša telesná schránka.

Časté sedenie vyvoláva bolesť chrbta, ktorou dnes v Európe trpí väčšina ľudí so sedavým zamestnaním. Navyše vedie ku vzniku bolestivých hemoroidov.

 

Nestresujte sa

Je vhodné si realisticky rozvrhnúť svoje sily a stanoviť si priority. Naučte sa na niektoré pracovné projekty či žiadosti svojho okolia povedať „Nie.“ Vyhraďte si okrem povinností aj dostatok času na to, čo vás baví.

Vyplatí sa osvojiť si rôzne relaxačné techniky alebo začať cvičiť jógu. Začnite aj športovať. Pokiaľ sa budete pravidelne hýbať, ako bonus si vyplavíte do krvi endorfíny známe ako hormóny dobrej nálady.

 

Doprajte si pravidelný sex

Podľa odborníkov svoju spermatogenézu podporíte aj pravidelným sexuálnym stykom. V tomto prípade určite neplatí, že čím viac, tým lepšie.

Ani pokiaľ usilujete o vlastného potomka, nemusíte súložiť hneď niekoľkokrát denne. Naopak je to skôr kontraproduktívne. Po ejakulácii je totiž nutné dopriať spermiám čas na to aby sa zase obnovili. Po vášnivejších chvíľkach by ste si tak mali dať najmenej 2 dni pôst.

 

FAQ alebo ohľadom spermatogenézy vás najčastejšie zaujíma:

Aké sú tri fázy spermatogenézy?
Dvoma fázami spermatogenézy sú spermatocytogenéza a spermatohistogenázia. Tretej fáze zrenia spermie sa hovorí maturácia.
Čo sa deje behom spermatogenézy?
Dochádza ku tvorbe mužských pohlavných buniek, a teda spermií.
Čo je spermiogenéza?
Ide o druhú fázu spermatogenézy. Dochádza behom nej ku tvorbe akrozómu, kondenzácii a pretiahnutiu jadra, vývoju bičíku a strate väčšiny cytoplazmy.
Ako dlho trvá spermatogenéza?
Spermatogenéza trvá v priemere 72 dní, s prípustnou odchýlkou 2 dni.

Celý proces spermatogenézy trvá asi 70 dní, keď v určitej časti kanálika zreje postupne jedna generácia pohlavných buniek asi v 16denných cykloch. Zrelé spermie sú do lumien uvoľňované neustále,” popisuje Prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.

Aký hormón je zodpovedný za spermatogenézu?
Jedná sa predovšetkým o testosterón. Preto býva častou príčinou neplodnosti hormonálna nerovnováha. Týka sa to hlavne nízkej hladiny testosterónu a vysokej či nízkej hladiny hypofyzárnych hormónov (luteinizačního hormónu, folikulostimulačného hormónu a prolaktínu).
Čo se deje po spermatogenéze?
Spermie putujú do nadsemenníka, kde dochádza k ich ďalšej modifikácii. Záverečná časť zmien prebieha už v samičom pohlavnom ústrojenstve.
Čo spôsobuje spermatogenézu?
Spermatogenéza sa odohráva pod vplyvom mužských pohlavných hormónov. Jej hlavným spúšťačom je testosterón.
V akom veku spermatogenéza nastáva?
Presný vek je individuálny, dochádza k tomu väčšinou v puberte.
Aká
Testosterón stimuluje spermatogenézu. Bez neho ku spermatogenéze teda vôbec nemôže dôjsť. Preto je potrebné, aby mal muž tohoto hormónu v organizme dostatok.
Aká teplota zabíja spermie?
Pohyblivosť a životaschopnosť strácajú spermie už pri 37 °C. Ideálna teplota pre spermie je teda o 2 až 4 °C nižšia než je teplota ľudského tela.
Koľko rokov muži produkujú spermie?
Presný počet rokov je individuálny, spermie však muži produkujú od puberty až do smrti. Môže sa tak jednať aj o desiatky rokov.
Čo je konečný produkt spermatogenézy?
Konečným produktom spermatogenézy je mužská pohlavná bunka, teda spermia.
Spoiler title
Spermatogenézu môžete v pozitívnom aj negatívnom zmysle ovplyvniť životným štýlom. Negatívne na ňu pôsobí nezdravý životný štýl, obezita, choroby, lieky, fajčenie, alkohol, stres, drogy či príliš vysoká teplota.
Ako muž zistí kvalitu svojich spermií?
Pokiaľ máte podozrenie, že s vašimi spermiami nie je niečo v poriadku, nechajte si spraviť komplexné vyšetrenie urológom, andrológom, imunológom, prípadne genetikom.

 

Zaistite si aj vy zdravé a kvalitné spermie

Mať zdravé, pohyblivé a kvalitné spermie je základom pre bezproblémové počatie bábätka. Pokiaľ je teda u vás spermatogenéza akokoľvek narušená, môže byť počatie komplikované alebo dokonca nemožné. Preto dbajte na zdravú životosprávu, aktívny život, správne návyky a zdravý životný štýl.

Pre podporu plodnosti siahnite po českom rastlinnom doplnku Proerecta LONG bez lekárskeho predpisu. Proerecta LONG, nákup

 

Rate this post

Zanechte odpověď