Uroflowmetria – ako prebieha vyšetrenie prúdenia moču, ako sa naň pripraviť a koľko stojí?

Zväčšená prostata, inkontinencia, rakovina prostaty. To sú všetko stavy, pri ktorých dochádza k poruchám močenia, k problémom pri močení či dokonca k neschopnosti normálne močiť.

Či je to u vás v poriadku a močíte tak, ako by ste mali a na zistenie toho, či nikde nie je problém slúži vyšetrenie s názvom uroflowmetria.

 • O čo ide?
 • Ako uroflowmetria prebieha?
 • Je uroflowmetria bolestivá?
 • Je potrebné sa na toto vyšetrenie nejakým spôsobom špeciálne pripraviť?
 • Čo všetko sa bude počas uroflowmetrie diať?
 • Ako dlho u doktora počas tohto vyšetrenia budete?
 • Bude vás pri tom niekto sledovať?
 • Je nutná hospitalizácia alebo idete okamžite po vyšetrení domov?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky vám odpoviem práve v tomto článku.

uroflowmetria

 

Čo presne je uroflowmetria?

Uroflowmetria je špeciálne vyšetrenie prietoku moču. Počas tohto vyšetrenia sa meria množstvo moču za čas − Q = ml/s.

Uroflowmetria overí kvalitu vypudzovacích svalov močového mechúra dolnými močovými cestami a informuje o priechodnosti močovej rúry.

[su_testimonial name=“MUDr. Eva Burešová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D uvádzajú vo svojej odbornej publikácii“ photo=“https://www.erekce.cz/wp-content/uploads/2019/03/sexuolog_urolog_androlog.jpg“ company=““ url=““]Uroflowmetria je základná jednoduchá urodynamická metóda slúžiaca na diagnostiku porúch močenia, ktorá nemá žiadnu kontraindikáciu.

Uroflowmetrická krivka je reprodukovateľný záznam slúžiaci na kvantifikáciu a kvalifikáciu prietoku moču. Pretože ide o relatívne jednoduchú vyšetrovaciu metódu, nálezy nie sú špecifické a vyžadujú si starostlivú interpretáciu.

Podobne ako u iných urodynamických metód by dosiahnuté výsledky mali byť posudzované v súvislosti s klinickým stavom pacienta.

Podľa odporúčaní Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu je uroflowmetria vhodná nie len ako skríningová vyšetrovacia metóda, ale aj na hodnotenie účinku terapie.

Jej neoddeliteľnou súčasťou je meranie močového rezídua.[/su_testimonial]

 

Pacient počas vyšetrenia teda močí do špeciálne upravenej toalety. Jeho moč v tú chvíľu dopadá na konštantne rotujúci disk, ktorý je prúdom moču brzdený.

V tej chvíli sa zisťuje množstvo energie potrebnej na udržanie konštantných otáčok, ktoré sú priamo úmerné hmotnosti padajúceho moču.

uroflowmetria u žien a mužov

Uroflowmetria u žien a u mužov

 

Priebeh uroflowmetria

Uroflowmetria je urodynamická vyšetrovacia metóda, ktorá meria vyprázdňovacie funkcie a intenzitu prietoku moču vývodnými močovými cestami v závislosti od času.

Vyšetrenie pomocou uroflowmetru sa vykonáva na urologických oddeleniach každej nemocnice.

Medzi hlavné prednosti uroflowmetria patrí neinvazita, jednoduchá realizácia, žiadne kontraindikácie, jednoduchá reprodukovateľnosť a možné opakovanie.

Pacienta vyšetrenie vôbec nebolí, nie je nekomfortné, ani nijakým spôsobom nezasahuje do jeho zdravotného stavu.

[su_testimonial name=“Wikipedia hovorí o uroflowmetrii takto“ photo=“https://www.erekce.cz/wp-content/uploads/2019/03/sexuolog_urolog_androlog.jpg“ company=“wikiskripta.eu“ url=“https://www.wikiskripta.eu/w/Urodynamick%C3%A1_vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD“]Neinvazívne meranie prietoku moču (množstvo moču za čas – Q = ml/s). Na dostatočne tohto vyšetrenia je potrebný dostatočný objemu moču (aspoň 150 ml).

Pacient močí do špeciálne upravenej toalety, moč dopadá na konštantne rotujúci disk, ktorý je prúdom moču brzdený – množstvo energie potrebnej na udržanie konštantných otáčok ja priamo úmerné hmotnosti dopadajúceho moču.

Na krivke hodnotíme: či je prietok súvislý alebo prerušovaný, maximálny prietok (maximal flow rate, Qmax) – muži nad 15 ml/s, ženy nad 20 ml/s; priemerný prietok; ďalej časové oneskorenie medzi začiatkom snahy o močenie a začatím močenia (do 10 s), tvar vzostupnej časti, dobu dosiahnutia maximálnej rýchlosti urinácie (strmý), objem urinácie, celkový čas, priemerný prietok, celkový tvar krivky.[/su_testimonial]

uroflowmetrická krivka

Uroflowmetrická krivka

 

Ako sa vykonáva uroflowmetria?

Uroflowmetria sa vykonáva močením do špeciálnej toalety, ktorá je vybavená uroflowmetrom. To je zariadenie vybavené rotujúcim diskom, ktorý elektronicky počíta rýchlosť moču. Výsledkom je uroflowmetrická krivka.

Lekár na krivke hodnotí rýchlosť prúdu moču v akejkoľvek chvíli močenia, maximálny prietok moču, priemerný prietok moču, to, či je prietok súvislý alebo prerušovaný a zároveň môže zhodnotiť časové oneskorenie medzi začiatkom snahy o močenie a jeho skutočným začiatkom.

MAJTE PREHĽAD: Ktoré choroby lieči urológ a ktoré nie?

 

Normálne hodnoty uroflowmetrie

Za normálne hodnoty z uroflowmetrie sú považované hodnoty Qmax medzi 9 až 12 ml/s. Qmax < 12ml/s značí obštrukciu či hypoaktivitu močového mechúra.

 

Video uroflowmetrie

 

Ako prebieha uroflowmetria?

Ako som už naznačila vyššie, uroflowmetria nie je vlastne nič iné než močenie do špeciálnej toalety. Žiadna veda, žiadne hadičky, žiadne ihly.

Priebeh celého vyšetrenia sa nijako nelíši od bežného vymočenia na toalete.

 1. Najprv vyplníte v ordinácii lekára špeciálny dotazník, v ktorom vpíšete, s čím máte problémy a čo vás aktuálne trápi.
 2. Následne sa odoberiete za plentu, kde sa nachádza špeciálna toaleta, do ktorej vás vyzvú vymočiť sa.
 3. Pri močení asistentka počíta, koľko ste toho vymočili, pričom čas močenia bude sledovať na stopkách.
 4. Výsledkom celého vyšetrenia bude priemerná rýchlosť močenia, množstvo moču a množstvo moču za čas. Podľa všetkých týchto údajov možno presnejšie a lepšie zistiť, aký je charakter vášho ochorenia.

Výsledok vyšetrenia je okamžite k dispozícii.

 

Príprava na uroflowmetriu

 • Je potrebné sa na toto vyšetrenie nejakým spôsobom špeciálne pripraviť?
 • Napríklad nejesť, nepiť?
 • Či naopak piť nadmerne, aby bolo čo močiť?

Pred uroflometrickým vyšetrením nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim. Nemusíte dodržiavať žiadne diétne opatrenia ani nič iné. Môžete normálne jesť, piť a užívať lieky tak, ako ste zvyknutý.

Ani s močením nie ste nijako obmedzovaný. Ideálne je ísť na záchod naposledy pred odchodom z domu. Pred samotným vyšetrením už na záchod nechoďte, aby ste boli vôbec počas vyšetrenia schopný niečo vymočiť.

Nemusíte sa ale nutne nalievať nápojmi a piť nezmyselné kvantá vody. Aby bolo vyšetrenie vypovedajúce, je najlepšie sa správať úplne tak, ako v akýkoľvek iný deň.

Pred uroflometrickým vyšetrením nie je potrebné dodržiavať žiadny špeciálny režim. Odporúčanie na vyšetrenie dáva obvodný lekár alebo urológ, u žien potom gynekológ.

 

Uroflowmetria – časté otázky

Cena za uroflowmetriu

Uroflowmetrické vyšetrenie je v plnej miere hradené z verejného zdravotného poistenia.

To znamená, že pre vás bude úplne zdarma. Za uroflowmetriu nebudete nič platiť.

 

Dĺžka uroflowmetrie

Samotné vyšetrenie netrvá dlhšie než pár minút. Sám si pokojne stopnite, ako dlho vám potrvá sa vymočiť.

K tomu si pripočítajte čas na vyplnenie dotazníku a konzultáciu výsledkov s lekárom a máte celkovú dobu vyšetrenia. Dlhšie než 15 minút to nebude.

 

Je uroflowmetria bolestivá?

Uroflowmetria je najmenej bolestivé vyšetrenie zo všetkých. Nikto na vás nesiaha, nikto do vás nič nepichá, nikto sa na vás nepozerá, nikto vás nepozoruje, nikto do vás neďobe.

Skrátka sa len vymočíte v ordinácii lekára. To je celá podstata tohto vyšetrenia. Báť sa ho teda rozhodne nemusíte.

Vyšetrenie vás navyše vôbec žiadnym spôsobom neobmedzuje. Po jeho skončení sa môžete venovať akejkoľvek ľubovoľnej činnosti. Pokojne sa teda môžete vrátiť napríklad do práce či domov.

 

Bude vás počas uroflowmetrie niekto pozorovať?

Pred vynájdením prvých uroflowmetrov lekári mohli pacienta iba pozorovať pri močení a posudzovať jeho prúd moču na vlastné oči.

Pozorovanie pri močení však mohlo pacienta privádzať do rozpakov. U žien boli navyše tieto vyšetrenia prakticky nemožné.

Preto už skôr existovala snaha vytvoriť prístroj, ktorý by dokázal zaznamenať prúd moču bez toho, aby bol pritom pacient nepríjemne pozorovaný.

Dnes už sa našťastie žiadne „močová show“ nekoná. V dnešnej dobe všetko prebieha za plentou.

Nikto vás počas vyšetrenia nepozoruje, nehodnotí ani neočumuje. Áno, ste síce iba za plentou a stále je váš prúd moču hodnotený, no nikto vás priamo pri tom nepozoruje.

 

Kedy sa uroflowmetria používa?

Uroflowmetria sa vykonáva pri akejkoľvek poruche vylučovania moču. Teda vo chvíli, kedy sám cítite, že máte s vylučovaním nejaký problém,

Môže ísť napríklad o nekontrolovaný únik (inkontinenciu), o problémy počas močenia, neustálu potrebu chodiť na malú potrebu či naopak nadmerné zadržovanie moču (retencia).

Počas všetkých týchto stavov je odporúčaná uroflowmetria, ktorej cieľom je omnoho presnejšie a lepšie zistiť, aký je charakter vášho ochorenia.

Uroflowmetria overí kvalitu vypudzovacích svalov vášho močového mechúra a močového zvierača a informuje o priechodnosti močovej rúry. Odporúčanie na vyšetrenie dáva obvodný lekár alebo urológ, u žien potom gynekológ.

 

Komu sa uroflometria vykonáva?

Uroflowmetria sa odporúča pacientom s akoukoľvek poruchou močenia. Môže ísť napríklad o nekontrolovaný únik (inkontinenciu) alebo o nadmerné zadržovanie moču (retenciu).

Odporúčanie na vyšetrenie dáva obvodný lekár alebo urológ, u žien potom gynekológ.

SLOVO REDAKCIE:

Uroflowmetrie sa nemusíte báť. Ide o jednoduché vyšetrenie, počas ktorého sa overí kvalita vašich vypudzovacích svalov močového mechúra dolnými močovými cestami.

Vyšetrenie môže odhaliť napríklad problémy so zväčšenou prostatou. Je však úplne bezbolestné a nebudete kvôli nemu nijakým spôsobom obmedzovaný. Po vyšetrení môžete ísť pokojne domov.

 

Ďalšie články o problematickom, bolestivom močení a rýchlej liečbe

HYPERAKTÍVNY MOČOVÝ MECHÚR
INKONTINENCIA
ČASTÉ MOČENIE – bežné dôvody nutkania na malú
PÁLENIE PRI MOČENÍ – zoznam všetkých príčin a návod na rýchlu liečbu
NYKTÚRIA (časté nočné močenie) – čo nerobiť pred spaním a ako zaspať, keď už vás močenie prebudí?
Ako prebieha VYŠETRENIE U UROLÓGA? Nie je sa čoho báť
UROFLOWMETRIA - priebeh vyšetrenia, príprava a cenník

 

Rate this post

Zanechte odpověď