Erektilná dysfunkcia – môže byť príčinou moja liečba Xareltom? 

Väčšina mužov má z času na čas ťažkosti so získaním alebo udržaním erekcie. Často to ale nie je hneď dôvod k obavám. Pokiaľ sa však stane trvalým problémom, nazýva sa erektilnou dysfunkciou (ED).

xarelto a erektílna dysfunkcia

 

Xarelto a erektílna dysfunkcia

K dnešnému dňu neexistuje overiteľný vedecký dôkaz, že liek Xarelto spôsobuje ED.

Je nepravdepodobné, že by Xarelto spôsobil vašu erektílnu dysfunkciu. To ale neznamená, že medzi ED a Xareltom nie je spojitosť.

V skutočnosti môže byť lekársky dôvod pre užívanie Xarelta zároveň skutočným dôvodom, prečo dysfunkciou trpíte.

Xarelto (rivaroxaban) je riedidlo krvi. Pomáha zabrániť tvorbe krvných zrazenín. Používa sa k liečbe rôznych stavov, vrátane hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie

Pokiaľ užívate Xarelto, máte pravdepodobne jeden alebo viac rizikových faktorov pre tvorbu krvných zrazenín. Môžu zahŕňať: 

  • vysoký krvný tlak
  • srdcovú chorobu
  • cukrovku
  • fajčenie
  • rakovinu

Väčšina z týchto stavov a rizikových faktorov sú taktiež rizikovými faktormi ED. Pokiaľ máte jeden alebo viac týchto faktorov, môžu byť pravdepodobne príčinou vašej ED, než by ňou bola liečba Xareltom. 

 

Lieky

Pokiaľ užívate aj iné lieky, môžu zvyšovať riziko ED. 

Neprestávajte užívať žiadne svoje lieky sami. Pokiaľ tak urobíte, môžete sa vystaviť riziku závažných komplikácii. Pokiaľ chcete prestať užívať lieky, najprv sa poraďte so svojím lekárom. 

 

Zdravotný stav

ED môže byť varovným signálom iného zdravotného stavu, o ktorom ste nevedeli. Preto je dôležité spolupracovať so svojím lekárom a zistiť, prečo máte ED.

Akonáhle je základný stav liečený, môže vaša ED zmiznúť.

 

Faktory životného štýlu

Ďalšou možnou príčinou ED je fajčenie, užívanie drog alebo alkoholu a obezita. Poraďte sa so svojím lekárom, či tieto faktory môžu ovplyvniť aj vašu schopnosť získať erekciu.

Zmeny životného štýlu, ktoré by mohli pomôcť zlepšiť vašu ED:

  • Prestaňte fajčiť.
  • Znížte množstvo alkoholu, ktorý pijete.
  • Zaraďte cvičenie do vašej každodennej rutiny. 
  • Udržujte zdravú stravu a hmotnosť.

 

Nežiadúce účinky Xarelta

Najbežnejším a potenciálne závažným vedľajším účinkom prípravku Xarelto je krvácanie. Pretože je Xarelto riedidlo krvi, bráni zrážaniu krvi.

To znamená, že zastavenie krvácania môže trvať dlhšie. Tento účinok je horší v prípade, že užívate aj iné lieky, ktoré riedia krv. 

Medzi ďalšie nežiadúce účinky prípravku Xarelto patrí tvorba modrín, podráždenie žalúdku a svrbenie kože. 

 

Ďalšie články o príčinách a rýchlej liečbe erektílnej dysfunkcie

Zjednodušený článok pre lepšie pochopenie problematiky erektílnej dysfunkce
Erektílna dysfunkcia – časté príčiny, prejavy, rýchla liečba a prevencia
8 nečakaných príčin erektílnej dysfunkcie
Erektílna dysfunkcia – čo je a ako sa brániť
Erektílna dysfunkcia – problém každej vekovej kategórie
Domáci autotest erektílnej dysfunkcie
Erektilná dysfunkcia a váš vzťah

/ZDROJ/

Rate this post