Lieky, ktoré oslabujú erekciu a môžu spôsobiť erektílnu dysfunkciu. Znížte dávku alebo si nechajte predpísať iné

Pokiaľ užívame akékoľvek lieky, očakávame, že nás budú liečiť chrániť a chrániť pred chorobami ako prevencia.

Bohužiaľ mnohé lieky majú negatívne vedľajšie účinky, ktoré môžu oslabovať erekciu alebo zapríčiňovať erektílnu dysfunkciu.

Erekcia totiž nie je životne dôležitá schopnosť, a pokiaľ liek lieči závažnejšiu chorobu, erekcia je až „druhoradá“.

Pokiaľ nejaké lieky užívate a zistil ste oslabovanie erekcie alebo neschopnosť ju dosiahnuť, čítate správny článok.

Vysvetlíme: 

 • ktoré konkrétne lieky erekciu oslabujú najviac,
 • prečo lieky takto negatívne pôsobia,
 • či je možné negatívny účinok na erekciu nejak zmierniť alebo celkom odstrániť,
 • a ako podporiť erekciu, pokiaľ už musíte lieky uźívať.

lieky, ktoré oslabujú erekciu

 

Lieky, ktoré oslabujú erekciu a spôsobujú problém dosiahnuť ju

Na začiatok ubezpečíme, že negatívny účinok na erekciu nie je „zaručený“ u každého lieku a u každého pacienta. Jeden pacient môže mať erekciu pevnú ako skala, iný žiadnu. Vždy záleží na štádiu choroby, veku a aj na tom, ako muž svoju liečbu znáša.

Obecne majú vyšší výskyt oslabenej erekcie kvôli liekom starší muži. Štatisticky sú častejšie chorí, viac sa liečia a užívajú viaceré lieky v často nevhodných kombináciách.

Liek ale môže pôsobiť negatívne aj na dvadsiatnika, pokiaľ niektorou chorobou trpí. Negatívne účinky sa môžu vytratiť po určitej dobe užívania, kým si na ne telo zvykne.

Pravdepodobnosť a štatistiku výskytu účinkov na erekciu nájdete obvykle v príbalovom letáku liečiva, alebo vás na nich upozorní lekár.

DÔLEŤITÉ: Dávkovanie alebo typ lieku si pacient nikdy neurčuje sám. Pokiaľ sa problém objaví, vždy o ňom najskôr upovedomte lekára, ktorý liek predpísal.

Až on môže podnikať ďalšie kroky, lieky vymeniť za inú alternatívu alebo urpaviť dávkovanie. Môže tiež navrhnúť tzv. „liečebnú dovolenku“ v zmysle dočasnej pauzy od medikácie.

Liek vás totiž lieči a jeho vysadenie alebo zmena dávky môžu viesť až ku život ohrozujúcim stavom.

 

 

Antidepresíva a psychiatrické liečivá

Tieto lieky menia hladinu rôznych hormónov (dopamín, prolaktín, serotonín). Správna hormonálna rovnováha (hormonálna hladina) je pre dosiahnutie erekcie nevyhnutná, pretože práve hormóny v tele prenášajú informáciu, že má k erekcii dôsjsť.

Pokiaľ je táto ich funkcia oslabená alebo bolokovaná, k prirodzenej erekcii v tele nemôže dôjsť.

Amitriptylin (Elavil) Fluoxetin (Prozac) Fenytoin (Dilantin)
Amoxapin (Asendin) Fluphenazin (Prolixin) Sertralin (Zoloft)
Buspirone (Buspar) Imipramin (Tofranil) Thioridazin (Mellaril)
Chlordiazepoxid (Librium) Isocarboxazid (Marplan) Thiothixen (Navane)
Chlorpromazin (Thorazine) Lorazepam (Ativan) Tranylcypromine (Parnate)
Klomipramin (Anafranil) Meprobamate (Equanil) Trifluoperazin (Stelazine)
Klorazepát (Tranxen) Mesoridazin (Serentil)
Desipramin (Norpramin) Nortriptyline (Pamelor)
Diazepam (Valium) Oxazepam (Serax)
Doxepin (Sinequan) Fenelzin (Nardil)

Niektoré lieky a liečivá sa na Slovenksu nepredpisujú, ale môžete sa s nimi stretnúť v zahraničí.

 

Antihistaminiká

Cimetidin (Tagamet) Difenhydramin (Benadryl) Meclizine (Antivert) Promethazine (Phenergan)
Dimenhydrinát (dramamin) Hydroxyzin (Vistaril) Nizatidin (Axid) Ranitidin (Zantac)

 

Lieky na vysoký krvný tlak a diuretiká (lieky pre podporu tvorby moči a vylučovania)

Dôvodom oslabenia erekcie je fakt, že tieto lieky bránia uvoľneniu hladkého svalstva. V priebehu uvoľnenia sa do penisu dostáva krv a dochádza k erekcii.

Pokiaľ ale lieky na tlak bránia uvoľneniu svalstva, do penisu neprúdi dostatok krvi, kvôli čomu je erekcia nevýdatná alebo žiadna.

ZAUJÍMAVOSŤ: Odborné zdroje predpokladajú, že dnes je až 25 %prípadov erektílnej dysfunkcie spôsobených práve užívaním liekov na vysoký krvný tlak.

Zároveň sa predpokladá, že je časť týchto zlyhaní spôsobená stresom a strachom o svoj zdravotný stav.

Zjednodušene: „Mám choré srdce a musím užívať lieky. Teraz sa práve preto bojím o svoje zdravie a o to, či nedostanem infarkt aj o svoj milostný život ako taký.“

Chrobák je už v hlave, a ako už vieme, pošramotená psychika je obrovským zabijakom erekcie a libida.

Potvrdzuje to aj tento test. Rozdelil pacientov s liekmi na vysoký tlak do 2 skupín.

Jednu skupinu upozornili, že sa ED môže vyskytnúť ako vedľajší účinok liekov. Druhej skupine bola informácia zamlčaná.

Až tretina členov „skupiny vystrašenej vedľajšími účinkami“ hlásila, že spozorovali erektílnu dysfunkciu. V druhej skupine to boli iba 3 %. Vplyv psychologického rozpoloženia na silu erekcie je tak celkom nepopierateľný.

Najčastejšie dysfunkciu spôsobujú rpáve Thiazidy v liekoch na vysoký krvný tlak. U lekára si overte, či vám ich nepredpisuje.

Podobne negatívne, aj keď menej často, fungujú alfa blokátory.

Atenolol (tenormin) Guanabenz (Wytensin) Nifedipin (Adalat, Procardia)
Bethanidin Guanethidin (Ismelin) Fenoxybenzamin (dibenzylin)
Bumetanid (Bumex) Guanfacin (Tenex) Fentolamin (regitin)
Captopril (Capoten) Haloperidol (Haldol) Prazosin (Minipress)
Chlorothiazid (Diuril) Hydralazin (Apresoline) Propranolol (inderal)
Chlorthalidon (Hygroton) Hydrochlorothiazid (Esidrix) Reserpin (Serpasil)
Clonidin (Catapres) Labetalol (Normodyne) Spironolakton (Aldacton)
Enalapril (Vasotec) Methyldopa (Aldomet) Triamteren (Maxzide)
Furosemid (Lasix) Metoprolol (Lopressor) Verapamil (Calan)

 

Lieky na Parkinsonovu chorobu

Benztropin (Cogentin) Bromokriptin (Parlodel) Procyclidin (Kemadrin)
Biperiden (Akineton) Levodopa (Sinemet) Trihexyphenidyl (Artane)

 

Lieky predpisované behom chemoterapie

Chemoterapia je veľmi silný zásah do tela, telesných funkcií a dokáže oslabovať funkcie orgánov.

Bohužiaľ môže poškodzovať aj časti nerového systému. Cez nervy sa neprenášajú erotické stimuly z tela do mozgu. Mozog následne opäť cez nervový systém vysiela signál pre navodenie erekcie.

Pokiaľ sú tieto cesty poškodené, erekcia slabne alebo mizne úplne.

Antiandrogeny (Casodex, Flutamid, Nilutamid) Cyklofosfamid (Cytoxan) Agonisté LHRH (Lupron, Zoladex)
Busulfan (Myleran) Ketokonazol Agonisté LHRH (Firmagon)

 

Analgetiká a opiáty proti bolesti

Kodein Meperidin (Demerol) Oxycodon (Oxycontin, Percodan)
Fentanyl (Innovar) Methadon
Hydromorfon (Dilaudid) Morfium

 

Ostatné lieky

Kyselina aminokapronová (Amicar) Dutasterid (Avodart) Lékořice
Atropin Estrogen Metoklopramid (Reglan)
Clofibrát (Atromid-S) Finasterid (Propecia, Proscar) NSAID (ibuprofen atd.)
Cyklobenzaprin (Flexeril) Furazolidon (furoxon) Orphenadrine (Norflex)
Cyproteron Blokátory H2 (Tagamet, Zantac, Pepcid) Prochlorperazine (Compazine)
Digoxin (Lanoxin) Indomethacin (Indocin) Pseudoefedrin (Sudafed)
Disopyramid (Norpace) Látky snižující hladinu lipidů Sumatriptan (Imitrex)

 

Lieky znižujúce tvorbu testosterónu

Užívajú sa obvykle pri liečbe rakoviny prostaty, aby bránili rastu a šíreniu nádora. Bohužiaľ ich často pacient nemôže vysadiť. Na to, aby riadne pôsobili, sa musia užívať mesiace alebo dlhé roky.

Vymenované ksupiny liekov negatívne ovplyvňujú tvorbu vlastného testosterónu. Bohužiaľ je testosterón jedným z najdôležitejších androgénov. Erekcia ani sexuálne libido sa bez neho nezaobídu.

Negatívny vplyv na produkciu testosterónu majú:

 • antihistaminiká (difenhydramín a dimenhydrinát)
 • lieky na srdce (digoxín a spironolakton)
 • kortikosteroidy (prednison a methylprednisolon)
 • antiandrogény (cyproteron, flutamid a bicalutamid)
 • opioidy (oxykodon a morfin)
 • antipsychotiká (chlorpromazin, fluphenazin a haloperidol)

 

Kto by vôbec nemal užívať lieky na erektílnu dysfunkciu?

Štatisticky sú lieky uvoľňujúce hladké svalstvo (Viagra, Levitra, Cialis) pre väčšinu mužov bezpečné a liečia efektívne.

Stále ale existujú pacienti, ktorí ich dobre neznášajú a nie sú pre nich vhodné ani bezpečné.

 

Pacienti užívajúci iné lieky

A to hlavne nitroglycerín proti bolestiam na hrudi alebo lieky na zvňčšenú prostatu na báze dusičnanov. Po ich užití dochádza k poklesu krvného tlaku.

V kombinácii s liekmi proti ED vzniká rizikové zmes.

Alfablokátory pre liečbu zväčšenej prostaty alebo vysokého tlaku môžu byť podobne rizikové.

 

Pacienti po prekonanom infarkte a mŕtvici

Lieky na ED rozširujú tepny v mozgu a srdci, čo je veľmi nebezpečné pre pacientov, ktorí mali príhodu za posledných 6 mesiacov.

Zároveň sa tieto lieky neodporúča užívať, pokiaľ trpíte nízkym alebo vysokým tlakom či angínou pectoris.

 

Často kladené otázky

Ktoré lieky spôsobujú erektílnu dysfunkciu?
Najčastejšie je to negatívny vedľajší účinok týchto liekov:

 • Antidepresíva a psychiatrické liečivá
 • Antihistaminiká
 • Lieky na vysoký krvný tlak a diuretiká
 • Lieky na Parkinsonovu chorobu
 • Lieky predpisované behom chemoterapie
 • Analgetiká a opiáty
Môžu lieky vyslovene blokovať erekciu?
Áno, môžu. Napríklad lieky na vysoký krvný tlak (lieky na hypertenziu) bránia uvoľneniu hladkého stvalstva v penise.

Tým pádom sa krv nemôže dostať do penisu a k erekcii nedôjde.

Ktoré ďalšie látky oslabujú erekciu a spôsobujú erektílnu dysfunkciu?
Kokaín a amfetamíny oslabujú erekciu tiež. Zužujú cievy a krv tak neprúdi do penisu.

Heroín okrem toho, že ničí obehový systém, tiež znižuje hladinu testosterónu.

Barbituráty znižujú záujem o sex a libido.

Nikotín znižuje libido a spoldiny tabaku zanášajú cievy.

Alkohol spomaľuje dosiahnutie erekcie alebo jej priamo bráni. Navyše znižuje produkciu testosterónu. Poškodzuje bunky semenníkov, kvôli čomu oslabuje plodnosť.

Marihuana bráni uvoľňovaniu hladkého svalstva a krv tak do penisu neprúdi správne.

Ktoré lieky sú najlepšie pre liečbu erektílnej dysfunkcie?

Lekár vám po zistení erektílnej dysfunkcie predpíše najčastejšie Viagru so sildenafilom, Levitru s vardenafilom, Stendru s avanafilom alebo Cialis s tadalafilom.

Aké sú najčastejšie príčiny erektílnej dysfunkcie?

Príčin môže existovať mnoho a vzájomne sa spolu prelínať.

Fyzické problémy (porucha cirkulácie krvi z a do penisu, poškodenie nervov, ktoré prenášajú erotický stimul, cukrovka, problém so srdcom a cievami a podobne.), alebo psychické problémy (úzkosti, depresie, syndróm vyhorenia).

Co oslabuje erekciu?
Hlavnou príčinou je nedostatočné prekrvenie penisu alebo problémy s nervami, ktoré erekciu riadia.

Ide o negatívne dôsledky zanášania tepien (cholesterol, nečistoty z fajčenia, cukrovka).

Ako dlho trvá priemerné udržanie rekcie?
Priemerná doba erekcie (stoporeného penisu) je 5,4 minút.
Ako môžem erekciu podporiť prirodzene?
Zmenou životných návykov, vyliečením chorôb, dobrou stravou, pohybom a psychickou pohodou.

Pomôžu aj bylinné doplnky pre podporu erekcie, ktoré cievy v penise mierne rozťahujú.

Najrýchlejšie erekciu povzbudzuje Proerecta SHOT – prvý nápoj pre podporu erekcie do 30 minút.

Proerecta SHOT

 

Ako dosiahnem pevnú erekciu bez liekov?
Cieľom je spriechodniť cievy. Ideálne je jesť viac zeleniny a ovocia, semien, strukoviny a orechy, samozrejme aj mäso, ale menej mastné. Zjednodušene ide o bežné zásady zdravého stravovania.
Môžu erekciu oslabovať tablety na spanie?
Áno, môžu a to aj tie voľne predajné.

Zlyhanie erekcie môže byť krátkodobé iba po užití prípravku, ale pokiaľ bez nich nedokážete zaspať vôbec, oslabenie erekcie môže byť aj dlhodobé.

Pokiaľ ED spôsobuje konkrétny liek, za ako dlho od jeho vysadenia dôjde ku zlepšeniu erekcie?
Lekár v prvom rade zmení dávkovanie alebo predpíše celkom iný liek. Záleží na konkrétnom lieku a zdravotnom stave.

Rádovo ale hovoríme o niekoľkých dňoch, maximálne týždňoch.

Môžu lieky na erektílnu dysfunkciu zvýšiť libido?
Nie. Fungujú na inom princípe a nefungujú ako afrodiziaká pre stimuláciu libida.

Na to, aby liek na ED povzbudil erekciu, je potrebné erotické vzrušenie a erotický stimuly (dotyky, vôňa, erotické obrázky a pod.). Pokiaľ muž trpí nízkym libidom, nie je vzrušený a erotické stimuly nevníma správne.

Preto ani Viagra ani napr. Cialis libido nezvýšia. Je nutné presne definovať, čo libido znížilo a zamerať sa na nápravu práve tam.

Môžu niektoré lieky spôsobiť dlhodobú a bolestivú erekciu - priapizmus?
Áno, môžu.

Priapizmus je stav, kedy krv do penisu vtečie, ale zablokuje sa a neodteká preč. Stav je veľmi bolestivý, ohrozuje tkanivo penisu, ktorý tak môže až odumrieť.

Priapizmus sa lieči chirurgickým zákrokom, ktorý nahromedenú krv uvoľní.

Priapizmus môžu spôsobovať:

 • Inhibítory fosfodiesterázy typu 5
 • injekcie do penisu pre liečbu ED (Caverject)
 • antidepresíva (Fluoxetin alebo Prozac)
 • lieky na riedenie krvi (Warfarin alebo Heparin)
 • lieky proti páleniu záhy
 • psychiatrické liečivá
Aký je maximálny vek pre užívanie liekov na erektílnu dysfunkciu?
Maximálna veková hranica neexistuje.

Pokiaľ je muž sexuálne aktívny a zvláda ešte súložiť, môžu mu pomôcť aj v 70tich rokoch.

Môžem užívať lieky na erektílnu dysfunkci aj bez predpisu?
V žiadnom prípade nie.

Potrebujete predpis. Mnoho mužov kvôli neoprávnenému užívaniu liekov zomrelo.

Až 6 % vysokoškolákov má skúsenosť s neoprávneným uźívaním liekov na predpis.

Bohužiaľ čím častejšie tieto lieky užívali, tým väčší rozvoj erektílnej dysfunkcie bol u nich zaznamenaný. Dosiahli presný opak toho, čo dosiahnuť chceli (podpora erekcie a sexuálnej stimulácie).

 

Ďalšie články o príčinách a rýchlej liečbe erektílnej dysfunkcie

Zjednodušený článok pre lepšie pochopenie problematiky erektílnej dysfunkce
Erektílna dysfunkcia – časté príčiny, prejavy, rýchla liečba a prevencia
8 nečakaných príčin erektílnej dysfunkcie
Erektílna dysfunkcia – čo je a ako sa brániť
Erektílna dysfunkcia – problém každej vekovej kategórie
Domáci autotest erektílnej dysfunkcie
Erektilná dysfunkcia a váš vzťah

 

Rate this post

Zanechte odpověď