Hypotenzia a erektílna dysfunkcia: Môže ju vyvolať nízky krvný tlak?

Hypotenzia, a teda nízky krvný tlak podľa dôkazov erektílnu dysfunkciu nespôsobuje. Je však nutné upozorniť, že väčšina bežných liekov na erektílnu dysfunkciu môže u niektorých mužov spôsobovať až rizikový pokles krvného tlaku.

Erektílna dysfunkcia je jednou z mužských sexuálnych dysfunkcií a je definovaná ako neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočne pevnú pre vykonanie sexuálneho styku. ED spôsobujú rôzne iné choroby (typicky cukrovka, vysoký krvný tlak – hypertenzia, Parkinsonova či Alzheimerova choroba a ďalšie) a tiež zhoršený psychický stav (stres, úzkosti, depresie), kedy už hovoríme o psychogénnej erektílnej dysfunkcii.

ED prospievajú negatívne návyky životného štýlu ako pitie alkoholu, nezdravá strava, fajčenie tabaku aj jeho náhrad a vyhýbanie sa športu. ED môže byť iba dočasná, ale tiež trvalá, a teda chronická.

V článku sa pozrieme na prípadný súvis medzi hypotenziou a erektílnou dysfunkciou. Zároveň píšem o ďalších možných príčinách erektílnej dysfunkcie a dostupných liečebných metódach.

hypotenzia a erektílna dysfunkcia

 

Môže hypotenzia (nízky krvný tlak) spôsobiť erektílnu dysfunkciu?

hypotenzia a erektílna dysfunkcia

Pod hypotenziou rozumieme pokles krvného tlaku pod 100/65 mm Hg

K hypotenzii dochádza v momente, kedy sa tlak krvi cirkulujúcej v organizme zníži pod priemerné normálne hodnoty. Hypotenzia obvykle erektílnu dysfunkciu nespôsobuje. Avšak kombinácia liekov na erektílnu dysfunkciu (lieky najčastejšie používané na Slovensku menujeme v tomto článku) s ďalšími liekmi môže krvný tlak výrazne znížiť. Vopred nemožno predpovedať, ktorému mužovi s tlakom zamávajú a ktorému nie.

Lieky na erektílnu dysfunkciu, najčastejšie Viagra, Cialis alebo Levitra, uvoľňujú a rozširujú krvné cievy, vďaka čomu môže do penisu vtekať dostatok krvi potrebnej pre vznik a udržanie erekcie.

Pacienti s ED by ale tieto lieky nemali užívať, pokiaľ zároveň užívajú lieky na báze nitrátov proti bolestiam na hrudi alebo problémom so srdcom. Účinnými látkami nitrátových liekov sú obvykle isosorbid dinitrát, isosorbid mononitrát a nitroglycerín.

Dusičnanové lieky proti ED taktiež uvoľňujú a rozširujú cievy. Pokiaľ by teda muž užil nitráty spoločne s dusičnanmi, mohlo by dôjsť k veľmi prudkému a náhlemu poklesu krvného tlaku. Výsledkom by boli mdloby a závrate, či dokonca strata vedomia a s ňou spojené úrazy.

Medzi ohrozených patria aj muži užívajúci alfa-blokátory v rámci liečby zväčšenej prostaty (odborne benígna hyperplázia prostaty). Kombinácia alfa-blokátorov a liekov na dysfunkciu môže taktiež vyvolať náhly pokles krvného tlaku.

Výkyvy krvného tlaku a vplyv na erektílnu dysfunkciu

Krvný tlak je sila, ktorá tlačí krv cez tepny. Telo má rôzne zložité mechanizmy, ktorými krvný tlak reguluje. Tieto mechanizmy zvyšujú alebo znižujú frekvenciu úderov srdca tak, že krvné cievy podľa potreby rozťahujú alebo sťahujú, prípadne signalizujú obličkám, aby uvoľňovali špecifické hormóny. Tie rozťažnosť ciev regulujú podobne.

  • Ak niekto trpí hypertenziou, a teda vysokým krvným tlakom, sila, ktorá ženie krv cez cievy, je príliš vysoká. To znamená, že srdce musí pracovať rýchlejšie a náročnejšie, aby dokázalo krv pumpovať. Hypertenzia srdce rýchlejšie vyčerpáva a skracuje tak jeho životnosť. Kvôli tomu pacienti s hypertenziou umierajú skôr, než zdraví ľudia. Ak sa vysoký tlak nepodarí začať včas cielene znižovať, spôsobí kôrnatenie ciev a zužovanie tepien. Lekársky ide o aterosklerózu, chorobu, ktorá zvyšuje riziko srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Zároveň vyvoláva problémy s erekciou, pretože do penisu cez príliš úzke a nepriechodné cievy neprúdi dostatok krvi. Čím ďalej zostane problém nevyriešený, o to významnejšie bude riziko vzniku erektílnej dysfunkcie.

Erektílna dysfunkcia je veľmi častým dôsledkom poškodených krvných ciev. Štúdia doložila, že muži, ktorí hypertenziu neliečili, mali až 2 x vyššie riziko zhoršeného prekrvenia penisu oproti mužom s normálnym tlakom. Až 40 % mužov s erektílnou dysfunkciou má vysoký krvný tlak, a zároveň 35 % mužov s hypertenziou má erektílnu dysfunkciu.

Musím upozorniť, že väčšina liekov na hypertenziu v rámci vedľajších účinkov zhoršuje aj erotické libido a sexuálnu výkonnosť. Pokiaľ antihypertenzíva užívate a tieto účinky pociťujete, určite ich hláste lekárovi, ktorý vám lieky predpísal. Môže celkom zmeniť lieky, pozmeniť ich dávkovanie alebo navrhnúť inú liečebnú terapiu.

Spomeniem aj diuretiká (močopudné lieky), ktoré môžu tiež zhoršovať erekciu. Tiež totiž zhoršujú prekrvenie penisu. Ďalšou rizikovou skupinou liekov sú beta-blokátory. Blokujú špecifické receptory nervového systému, ktoré potom nevedia, že majú vyvolať erekciu.

 

Ďalšie časté príčiny erektílnej dysfunkcie

Pevná a spoľahlivá erekcia vyžaduje schopnosť sexuálne sa vzrušiť (nervy, mozog a hormóny), ďalej priechodné cievy, cez ktoré sa penis naplní krvou. Nižšie uvedené príčiny bránia správnemu prietoku krvi, prípadne zhoršujú duševný stav, takže sa pacient nedokáže poriadne vzrušiť. Bez adekvátneho vzrušenia je dosiahnutie erekcie takmer nemožné.

hypertenzia (vysoký krvný tlak) Poškodzuje krvné cievy, zužuje ich a nedovoľuje krvi dostať sa do penisu v plnej miere.
ateroskleróza (zúžené a poškodené cievy) Upcháva, sťahuje a blokuje cievy. Krv sa do penisu nedostáva.
hypercholesterolémia (vysoký cholesterol) Zvýšený cholesterol v krvi upcháva a blokuje cievy. Do penisu prúdi opäť nedostatok krvi.
iné choroby srdca Majú podobne negatívny vplyv na výkyvy tlaku a priechodnosť ciev.
diabetes (cukrovka) Poškodzuje cievy, takže bráni správnemu prekrveniu penisu, zároveň poškodzuje nervy, kvôli čomu obmedzuje schopnosť vzrušiť sa.
roztrúsená skleróza Znižuje citlivosť penisu a obmedzuje mieru vzrušenia, rovnako poškodzuje cievy.
úzkostná porucha Zhoršuje prekrvenie organizmu a odkláňa myšlienky od vzrušujúcich stimulov, takže sa muž nevzruší.
depresia Vyvoláva hormonálnu nerovnováhu, takže sa pacient nevzruší a nedosiahne erekciu.
znížené sebavedomie Pocity menejcennosti a sexuálnej neschopnosti či zhoršený úsudok o svojej erekcii zabráni vzrušeniu a dosiahnutiu erekcie.
stres Zužuje cievy a pripravuje telo na útek alebo boj. To je atmosféra, v ktorej sa nemožno sexuálne vzrušiť. Zároveň zužuje cievy, cez ktoré neprúdi dostatok krvi.
fajčenie tabaku aj jeho náhrad Zužuje, zanáša a blokuje cievy, zároveň znižuje fyzickú výkonnosť a sexuálnu výdrž.
nadmerné pití alkoholu Zužuje cievy, navyše oslabuje signály z mozgu, ktoré by inak riadili proces vzniku erekcie.
užívanie drog Zužujú cievy a bránia prietoku krvi. Odkláňajú myšlienky od erotických stimulov, takže sa užívateľ nedokáže poriadne vzrušiť.
užívanie niektorých liekov proti iným chorobám Prekrvenie penisu a erekciu zhoršujú typicky lieky na vysoký krvný tlak, antidepresíva, diuretiká, lieky proti prejedaniu a ďalšie.

Tabuľka najčastejších príčin slabej erekcie a erektílnej dysfunkcie

 

Diagnóza erektílnej dysfunkcie

Erektílnu dysfunkciu vám po vyšetrení diagnostikuje sexuológ, urológ alebo aj váš praktický lekár, ktorý vás ku vhodnému špecialistovi odporučí.

Lekár v prvom rade preskúma vašu zdravotnú aj sexuálnu anamnézu, následne spraví vyšetrenie fyzického a duševného zdravia. Podľa svojich zistení erektílnu dysfunkciu potvrdí alebo vyvráti.

Pomocou vašej zdravotnej anamnézy lekár presnejšie diagnostikuje choroby, ktoré mohli vzniku ED prispieť alebo ju priamo zapríčiniť. Na váš sexuálny život a zvyky sa bude pýtať, aby zistil, aké silné je vaše erotické libido, ako si na tom stojíte s erekciou a ejakuláciou. Pomocou súboru ďalších otázok bude skúmať, či netrpíte duševnými alebo emocionálnymi problémami, ktoré môžu ED totiž spôsobovať.

V prípade potreby lekár odporučí aj krvné testy (hlavne pre meranie hladiny testosterónu) či ďalšie zobrazovacie testy, pomocou ktorých nahliadne dovnútra vášho tela.

 

Možnosti liečby erektílnej dysfunkcie, ak ju spôsobuje problém s tlakom

Lekár nastaví liečbu tak, aby zohľadňovala príčinu erektílnej dysfunkcie. Ak nájde príčin viac, môže vás liečiť aj niekoľko lekárov naraz.

Každý z nich vás ale poučí o vhodnosti zaradenia zdravých životných návykov, a teda zdravo jesť, hýbať sa, dostatočne odpočívať, nefajčiť cigarety ani ich moderné náhrady (vapovanie), nepiť alkohol a neužívať žiadne drogy.

Ak zistí, že aktuálne užívate lieky, ktoré môžu erektílnu dysfunkciu vyvolať, navrhne zmenu týchto liekov alebo upraví dávku. Z liekov najčastejšie dostanete predpis na Viagru, Levitru, Cialis alebo Stendru.

POZOR: Upozorňujem, že tieto lieky sú viazané prísne na lekársky predpis. Bez neho ich nikdy nezháňajte ani nekupujte nikde načierno.

O tom, prečo je užívanie Viagry ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ sme písali v staršom článku, v ktorom dostala slovo aj sexuologička MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.

kde kúpiť viagru bez problémov?

 

Kedy s erektílnou dysfunkciou kontaktovať lekára?

Lekára vám odporúčam kontaktovať v prípade akéhokoľvek problému s erekciou a to aj pokiaľ je slabá iba občasne alebo zlyhala iba raz. Čím rýchlejšie sa lekárovi zveríte, o to rýchlejšie vám pomôže. Nenechajte si zhoršovať pevnosť erekcie a neoberajte sa o uspokojivý sexuálny život. Neexistuje jediný dôvod tieto kroky odkladať.

Určite nečakajte, než sa vám erekcia zhorší tak, že už ju nielen neudržíte, ale ani nedosiahnete. Vtedy už ide o závažnú erektílnu dysfunkciu, ktorej liečba trvá najdlhšie a niekedy ju už dokonca ani nie je možné vyliečiť!

 

Čo sme zistili o hypotenzii a erektílnej dysfunkcii?

  • Hypotenzia, a teda nízky krvný tlak obvykle nespôsobuje erektílnu dysfunkciu.
  • Niektoré lieky na erektílnu dysfunkciu môžu rizikový pokles krvného tlaku vyvolať.
  • Lieky na ED, nitráty a beta-blokátory uvoľňujú a rozširujú cievy. Ak ich niekto skombinuje, môže dôjsť k vážnemu poklesu tlaku.
  • Častou a na Slovensku veľmi bežnou príčinou erektílnej dysfunkcie je hlavne hypertenzia, a teda vysoký krvný tlak. Zužuje a poškodzuje cievy, zhoršuje prekrvenie penisu a vyvoláva problém s dosiahnutím a udržaním erekcie.
  • Niektoré lieky na hypertenziu (antihypertenzíva) môžu rovnako prispievať erektílnej dysfunkcii. V prípade tohoto nežiaduceho účinku musí lekár predpísať iný liek alebo zmeniť dávkovanie.
  • Lekári budú erektílnu dysfunkciu liečiť vždy podľa základnej príčiny. Pomôcť môže aj zmena životosprávy, ťažšie prípady vyžadujú medikáciu.

Máte vlastnú skúsenosť s erektílnou dysfunkciou kvôli nízkemu alebo naopak vysokému krvnému tlaku? Ako ste sa liečil a ako vám liečba pomohla?

Na vaše postrehy v komentároch pod článkom sme v redakcii Lepšia-Erekcia.sk zvedaví aj s ostatnými čitateľmi. Ďakujeme 🙂

 

Ďalšie články o príčinách a rýchlej liečbe erektílnej dysfunkcie

Zjednodušený článok pre lepšie pochopenie problematiky erektílnej dysfunkce
Erektílna dysfunkcia – časté príčiny, prejavy, rýchla liečba a prevencia
8 nečakaných príčin erektílnej dysfunkcie
Erektílna dysfunkcia – čo je a ako sa brániť
Erektílna dysfunkcia – problém každej vekovej kategórie
Domáci autotest erektílnej dysfunkcie
Erektilná dysfunkcia a váš vzťah

 

Rate this post

Zanechte odpověď