Hypogonadizmus oslabí erekciu aj telo. Aké sú príznaky, prejavy a ako sa brániť poklesu testosterónu?

Hypogonadizmus u muža je stav, kedy telo neprodukuje dostatok mužských hormónov (androgénov). Tie sú kľúčové pre rast a vývoj muža behom puberty. V priebehu života ovplyvňujú kvalitu a množstvo spermií.

S hypogonadizmom sa muž môže narodiť (genetická porucha) alebo môže vzniknúť neskôr behom života ako následok zranenia alebo infekcie semenníkov a mozgovej hypofýzy.

Niektoré typy hypogonadizmu sa dajú liečiť, ale úspešnosť záleží vždy na pôvodnej príčine jeho vzniku.

hypogonadizmus u mužov

 

Príznaky hypogonadizmu – ako na sebe chorobu spoznám?

Hypogonadizmus môže prepuknúť kedykoľvek a od toho sa odvíjajú príznaky. Môže vzniknúť už behom vývoja dieťaťa v maternici, pred pubertou alebo až v dospelosti.

 

Príznaky hypogonadizmu vo fetálnom období (od 9. týždňa tehotenstva)

Testosterón je behom vývoja plodu na chlapčeka veľmi dôležitý a jeho hladina prakticky určuje to, či sa dieťa vyvinie správne a bude zdravé. Pokiaľ testosterónu nie je dostatok, môže situácia viesť k narušenému vývoju vonkajších pohlavných orgánov (miešok a telo penisu).

Pokiaľ hladina nie je dostatočná, môže sa narodiť geneticky mužské dieťa, ale s: 

 • ženskými pohlavnými orgánmi
 • s nejednoznačnými pohlavnými orgánmi (nie sú zjavne ani ženské, ani mužské)

TIP PRE PRIRODZENÚ PODPORU TESTOSTERÓNU PRE MUŽOV BEZ HYPOGONADIZMU:

České tobolky Proerecta LONG s rastlinnými zložkami vyživujú semenníky a podporujú prirodzenú tvorbu testosterónu.

POZOR – pokiaľ reálne trpíte hypogonadizmom, doplnky stravy vám bohužiaľ nepomôžu. Odporúčame najskôr zistiť u lekára skutočnú hladinu T v krvi.

Proerecta LONG

Po kliknutí sa dostanete do e-shopu Proerecta.com k podrobnému zoznamu účinkov. V prípade objednávky balíček dostanete do 48 hodín. 

 

Príznaky hypogonadizmu v období puberty

Hypogonadizmus, a teda nedostatočná tvorba testosterónu, môže oddiaľovať nástup puberty, spôsobovať jej neúplnosť (neprebehne celý proces dozrievania) alebo iné poruchy vývoja.

Tu choroba bráni:

 • správnemu rastu svalovej hmoty
 • rastu ochlpenia na tele, genitále a tvári
 • rastu semenníkov a penisu
 • mutovaniu hlasu (typicky mužský hlboký hlas)

Tieto problémy môžu viesť k:

 • nenormálnemu predĺženiu končatín vzhľadom k veľkosti trupu
 • nadmernému rastu prsného tkaniva (tzv. gynekomastia)

ČÍTAJTE PODORBNE: O nadmernom raste prsníkov a ako stav zvrátiť.

 

Príznaky hypogonadizmu v dospelosti

U dospelákov hypogonadizmus mení niektoré typicky mužské fyzické charakteristiky a zhoršuje reprodukčné (rozmnožovacie) schopnosti.

Časté príznaky:

 

Kvôli neliečenému hypogonadizmu sa u dospelých mužov môžu časom vyvinúť tieto komplikácie:

 • erektílna dysfunkcia
 • neplodnosť (sterilita)
 • znížený rast vlasov a ochlpenia
 • úbytok svalovej hmoty
 • rast prsníkov (gynekomastia)
 • rednutie kostí (osteoporóza)
 • duševné komplikácie (úzkosť, depresia a pocity viny, nízke sebavedomie, sebaľútosť)

Hypogonadizmus sa prejavuje tiež duševnymi zmenami. Príznaky sú dokonca podobné správaniu žien v menopauze. Časté sú návaly tepla, problém sústrediť sa, nepríjemné pocity a vyčerpanie.

 

Príčiny hypogonadizmu a delenie

Hypogonadizmus je stav, kedy semenniky neprodukujú dostatok testosterónu pre potreby vývoja chlapca a udržanie si mužských vlastností v dospelosti.

Oba nižšie popísané typy hypogonadizmu môžu byť vrodené (a teda zdedené) alebo získané neskôr behom života, najčastejšie kvôli úrazom a infekciám. Ojedinele sa môžu oba typy vyskytnúť súčasne.

 

Hlavný (primárny) hypogonadizmus

Ide o primárne zlyhanie funkcií semenníkov, takže hypogonadizmus vzniká ako priamy problém v semenníkoch.

PRÍČINY PRIMÁRNEHO HYPOGONADIZMU:
KLINEFELTEROV SYNDRÓM: Vrodená abnormalita pohlavných chromozómov X a Y.
NEZOSTÚPENÉ SEMENNÍKY: Plodu v maternici sa semenníky vyvíjajú vovnútri bruška a až potom zostupujú na správne miesto. Pokiaľ sa porucha neopraví po narodení, môže neskôr dôjsť k poruche semenníkov a tak aj k poruche tvorby testosterónu.
HEMOCHROMATÓZA: Nadmerné množstvo železa v krvi vedie k zlyhaniu semenníkov a nesprávnej funkcii hypofýzy.
ÚRAZ SEMENNÍKOV: Poškodenie oboch semenníkov vedie k hypogonadizmu, úraz jednoho semenníka môže byť neškodný.
LIEČBA RAKOVINY: Chemoterapia a ožarovanie môžu poškodiť funkcie semenníkov. Tieto liečebné metódy môžu spôsobiť až trvalú neplodnosť.
PRÍUŠNICE: Infekčná choroba napáda aj semenníky a tak ich môže poškodiť. Prestávajú tak produkovať spermie a testosterón.

TIP PRE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV:

Stav a fungovanie semenníkov sa po liečbe rakoviny môže, ale nemusí obnoviť. Je vhodné nechať si odobrať spermie a zamraziť ich ešte pred začatím liečby. V prípade potreby tak postihnutý muž môže umelo opodniť svoju partnerku a to aj pokiaľ bude už neplodný kvôli pôvodnej liečbe rakoviny.

 

Sekundárny (centrálny) hypogonadizmus

Ide o problém s hypotalamom alebo hypofýzou. Sú to časti mozgu, ktoré priamo riadia činnosť semenníkov a produkciu testosterńu. Časť hypotalamus produkuje hormón zodpovedný za to, že semenníky dostanú informáciu, že majú začať produkovať testosterón. Semenníky sú na pohľad normálne, ale nefungujú správne.

PRÍČINY SEKUNDÁRNEHO HYPOGONADIZMU:
KALLMANNOV SYNDRÓM: Abnormálny vývoj častí mozgu zodpovedných za riadenie produkcie testosterónu.
PORUCHY HYPOFÝZY: Časť mozgu, neprodukuje hormóny potrebné na prenos signálu do semenníkov, kvôli čomu semenníky nezačnú testosterón produkovať.
ZÁPALY: Aj zápalové ochorenia môžu oslabiť potrebné mozgové funkcie.
HIV / AIDS: Deštruujú funkcie hypofýzy, hypotalamu aj semenníkov.  Tie potom neprodukujú testosterón a nevysielajú signál pre produkciu.
BEŽNÝ PRIEBEH STARNUTIA: Testosterón celkom bežne klesá vekom. Čím starší muž je, tým nižšia je hladina. Po 30. roku klesá o približne 1 % ročne.
OBEZITA: Nadváha je jedným z najbežnejších spúšťačov hypogonadizmu.
ÚČINOK NIEKTORÝCH LIEKOV: Opiáty a hormonálne lieky ovplyvňujú produkciu hormónov.

 

Kedy je vhodný čas navštíviť lekára a za ktorým ísť?

Ideálne je zastaviť sa u svojho praktického lekára, ktorý posúdi, či je vhodné posielať vás za špecialistom. Pokiaľ áno, odporučí vám andrológa v blízkosti.

Pokiaľ sa hypogoonadizmus vyskytuje alebo vyskytoval vo vašej rodine, upovedomte lekára. Riziko, že prepukne aj u vás, je vyššie.

Vyšetrenie má obrovský zmysel vzhľadom na kvalitu neskoršieho života. Skoré odhalenie u chlapcov zabráni problémom s oneskorenou pubertou. Liečba u dospelých mužov ich ochráni pred neplodnosťou, rastom prsníkov, rednutím kostí a ďalšími nepríjemnými problémami.

 

Ešte pred návštevou ambulancie

Spíšte si zoznam všetkých príznakov, ktoré môžu súvisieť s hypogonadizmom, prípadne tie komplikácie, ktoré s problémom zdanlivo nesúvisia. Lekár môže súvis odhaliť.

Ďalej detailné osobné informácie ako príčiny stresu, náhle životné udalosti, históriu chorôb alebo operácií v detstve a zoznam všetkých liekov či doplnkov stravy, ktoré užívate.

 

Čo sa bude počas vyšetrenia diať?

Najskôr si lekár prezrie vaše genitálie a skontroluje, či sú správne vyvinuté. Zaujímať sa bude tiež o telesné ochlpenie, svalovú hmotu, veľkosť semenníkov a posúdi, či vývoj zodpovedá vášmu veku.

Pokiaľ podľa týchto zistení usúdi, že existuje riziko hypogonadizmu, odoberie vám krv pre rozbor. Krvné testy sa robia ideálne ráno, pretože hladina testosterónu je najvyššia. Pre presnejšie meranie môže chcieť krv odobrať opakovane.

Pokiaľ bude zistená znížená hladina, ďalej môže nasledovať testovanie ďalších hormónov (androgénov), rozbor ejakulátu, vyšetrenie hypofýzy, genetické vyšetrenie a odber vzoriek semenníkov (biopsia).

 

Na čo sa vás bude androlog pýtať?

Tieto otázky vám lekár položí, aby čo najlepšie zistil váš stav a rozsah ochorenia:

 • Sú vaše príznaky iba občasné alebo dlhodobé?
 • Ako závažné sú vaše príznaky? Obmedzujú vás v bežnom živote?
 • Majú niekedy príznaky tendenciu zlepšovať sa?
 • Máte pocit, že sa niekedy príznaky zhoršujú? Čo im predchádza? 
 • Kedy začala vaša puberta? Bolo to skôr alebo neskôr, než u vašich rovesníkov?
 • Mal ste v detstve problém s rastom?
 • Prekonal ste úraz semenníkov?
 • Mal ste niekedy príušnice? Pamätáte sa, že ste behom choroby pociťoval bolesť semenníkov?
 • Zostúpili vám v detstve semenníky správne?
 • Podstúpil ste v detstve operáciu trieselnej trhliny alebo genitálií?

 

Na čo se môžete behom vyšetrenia andrológa spýtať? 

O všetkom by vas mal sám informovať, ale pokiaľ ste zvedavý, zaujímať vás bude zrejme nasledovné:

 • Čo presne je príčinou mojich príznakov?
 • Aké testy potrebujem podstúpiť?
 • Existujú ďalšie možné príčiny mojich príznakov?
 • Je môj stav iba dočasný alebo chronický?
 • Aké metódy liečby sú k dispozícii a ktoré sú pre mňa vhodné?
 • Mám aj iné choroby. Ako ich môžem riešiť súčasne?
 • Aké obmedzenia musím teraz dodržiavať?
 • Môžte mi odporučiť nejakú literatúru alebo informácie, ktoré mi pomôžu?

 

Liečba mužského hypogonadizmu

*u dospelých mužov

Tu sa choroba lieči dopĺňaním testosterónu, aby sa hladina vrátila do normálu. Testosterón pomôže zvládať negatívne príznaky a prejavy, ako je znížené libido, nedostatok energie a vyčerpanosť, slabé ochlpenie typicky mužských miest, strata svaloviny a rednutie kostí.

Bohužiaľ u starších mužov, ktorých hladina je prirodzene znížená, sú výsledky dopĺňania testosterónu zatiaľ pomerne nejasné. Pokiaľ túto liečbu podstúpite, váš lekár by mal každoročne preveriť jej účinnosť a prípadné vedľajšie účinky.

Súčasťou hypogonadizmu sú aj zhoršené duševné stavy a nepohoda. Pokiaľ ich budete pred alebo počas liečby pociťovať, spýtajte sa lekára, ako ich zmierniť. Odporúča sa aj psychologické poradenstvo, členstvo v rôznych podporných skupinách a kontakt s mužmi s rovnakými problémami.

DOPLNKY STRAVY SÍCE NELIEČIA HYPOGONADIZMUS, Dokážu ale podporiť prirodzenú tvorbu testosterónu v tele vďaka výžive semenníkov. 

Česká Proerecta LONG pomáha mužom, ktorých hormonálne hladiny klesajú vekom alebo zlou životosprávou.

Proerecta LONG

Po kliknutí sa dostanete do e-shopu Proerecta.com k podrobnému zoznamu účinkov. V prípade objednávky balíček dostanete do 48 hodín. 

 

Druhy substitučnej testosterónovej terapie

Tablety a tobolky se skôr neodporúčajíu, pretože spôsobovali problémy s pečeňou a ani nedokážu hladinu T stabilizovať.

Bohužiaľ liečba testosterónom nesie riziká a to:

 • zvýšená produkcia červených krviniek (erytrocyty)
 • akné
 • zväčšenie prsného tkaniva (gynekomastia)
 • spánkové poruchy
 • zväčšená prostata
 • znížená produkcia spermií

 

Ďalej sa pre liečbu hypogonadizmu používajú:

Testosterónový gel

Existujú rôzne druhy a rôzne metódy aplikácie. Gél sa vtiera do pokožky paže, do ramena alebo do stehna v závislosti od značky. Organizmus vstrebe hormón cez pokožku, preto sa niekoľko hodín po nanesení nekúpte ani nesprchujte.

Bohužiaľ existujú ak vedľajšie účinky a to podráždenie pokožky a riziko prenosu na inú osobu dotykom. Miesto nanesenia vždy zakryte gázou a zamedzte kontaktu s osobami.

 

Testosterónové injekcie

Pichajú sa priamo pod kožu alebo priamo do svalu. Injekciu si budete pichať sám, preto sa to musíte naučiť vy alebo člen rodiny, pokiaľ máte s injekciami problém. Na injekcie môžete dochádzať aj do ordinácie.

V závislosti od druhu lieku sa mení aj frekvencia užívania (dni až týždne).

 

Testosterónové náplasti

Lepia sa na stehno alebo trup každý večer. Náplasť môže vyvolať podráždenie pokožky.

 

Testosterónová žuvačka

Kúsok hmoty sa umiestni medzi ďasno a líce v ústnej dutine a testosterón sa z nej uvoľňuje. Bohužiaľ môže tiež spôsobiť podráždenie ďasien.

 

Testosterónový gél do nosa

Gél sa pumpuje priamo do nosných dierok. Znižuje sa riziko nechceného prenosu gélu na inú osobu. Aplikujte 3x denne po 2 dávkach do každej nosnej dierky. Frekvencia užitia je teda vyššia, než u ostatných metód substitúcie testosterónu.

 

Liečba neplodnosti (sterility) spôsobenej hypogonadizmom

Pokiaľ za chorobu môže porucha hypofýzy v mozgu, môžu sa podávať hormóny hypofýzy pre podporu produkcie spermií a zvýšenie plodnosti. Problémom môžu byť komplikácie s hypofýzou a nie vždy je možné túto liečbu podstupovať.

 

Liečba hypogonadizmu u mladých chlapcov

Pre liečbu oneskorenej puberty je nutné zaistiť základnú príčinu vzniku. Pubertu môže znovuaktivovať 3 až 6 mesiacov suplementácie testosterónu podávaného injekčne. Táto liečba podporí rast svaloviny, ochlpenia, penisu a semenníkov.

 

Najčastejšie kladené otázky na hypogonadizmus (FAQ)

Čo presne je mužský hypogonadizmus?
Mužský hypogonadizmus je stav, kedy telo (semenníky a nadobličky) neprodukuje dostatok testosterónu.

Ten je dôležitý pre rast a vývoj muža behom dospievania, udržanie si mužskej sily a vitality behom života, a tiež pre produkciu silných a kvalitných spermií.

Aké sú príčiny hypogonadizmu u mužov?
Hlavne:

Dá sa mužský hypogonadizmus liečiť?
Vo väčšine prípadov áno a to metódou užívaia liekov s obsahim hormónu, ktorý telu chýba (v našom prípade testosterón).
Spôsobuje hypogonadizmus erektílnu dysfunkciu?
Hypogonadizmus je u mužov s ED ako príčina pomerne vzácny. U mužov s hypogonadizmom je však ED veľmi častá. Substitúcia testosterónom viedla u mužov s hypogonadizmom k zlepšeniu sexuálnej odpovede (rýchlejší nástup erekcie).
Ako sa hypogonadizmu brániť prirodzene?
Prírodné metódy pre zvýšenie hladiny testosterónu zahŕňajú zmenu jedálničku, cvičenie a šport, snahu schudnúť, zlepšiť spánok, znížiť stres a vyliečiť prípadnú varikokélu.

Uvedené zmeny v životospráve spomalia rozvoj hypogonadizmu, ale nemusia brániť v jeho vzniku.

Ako sa hypogonadizmus u muža vyšetruje (diagnostikuje)?
Prvoradý je odber krvi, ktorý preukáže, či sú hladiny hormónov v normále. Ďalej sa analyzuje ejakulát, vyšetruje hypofýza (časť mozgu), vykonávajú genetické vyšetrenia a biopsia semenníkov (odber vzoriek priamo zo semenníkov).
Môže aj žena trpieť hypogonadizmom?
U žien choroba spočíva v nedostatočnej funkcii vaječníkov, v zníženej produkci zárodočných buniek a pohlavných hormónov (estrogén, progesterón).
Čo je príčinou ženského hypogonadiuzmu?
Najčastejšie sú príčiny genetické, menopauzálne, autimunitné, vírusové alebo vznikne po liečbe rakoviny ožarovaním a chemoterapiou.
Aká je prevencia hypogonadizmu?
Nie je možné vylúčit iziko genetických podmienok pre jeho vznik ani poškodenie semenníkov alebo hypofýzy.

Naljepšie spravíte, keď budete dodržiavať zdravý životný štýl a vyhýbať sa závislostiam a neduhom.

Proerecta LONG, nákup

ĎALŠIE ČLÁNKY O TESTOSTERÓNE

TOP 3 doplnky pre prirodzenú podporu testosterónu
Proerecta LONG – české tobolky pre podporu testosterónu, erekcie a výborná osobná skúsenosť
Úbytok testosterónu - smutná, ale nezvrátiteľná súčasť starnutia
8 prejavov nízkej hladiny testosterónu
Dá sa hladina testosterónu zistiť aj doma?
Vysoký testosterón podnecuje tvorbu akné a kožných problémov
Pitie alkoholu rapídne znižuje hladinu testosterónu, potvrdila štúdia
Nízky testosterón negatívne ovlpyvňuje mužskú plodnosť, dokazujú štúdie

 

Rate this post

Zanechte odpověď